Hollandlased uurisid, kuidas targa IKT-kasutuse abil õpilasi tulevikuks ette valmistada


Avaldaja:Kristi Semidor23. September 2016

Kennisnet (HITSA-sarnane hollandlaste asutus, mis toetab hariduses info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamist) on koostanud IKT raporti aastateks 2016-2017 – see haridusasutustele mõeldud tehnoloogiakompass aitab koolidel tulevikule mõeldes olulisi otsuseid teha.

Raporti koostajad on rõhutanud, et näiteks inimeste privaatsuse või eetika teemadel on neil aluseks võetud Hollandi seadused ja silmas peetud eelkõige oma maa haridussüsteemi, samas leiab tulevikutrendide kohta lugemist iga huviline (pilveteenustest ja õpianalüütikast kuni õpimasinate ja asjade internetini). Koolid peavad tuleviku trendidele reageerima võimaldades õpilastel arendada nende andeid, diferentseerides õpetamispraktikaid ja pakkudes personaliseeritud haridust. Selle saavutamiseks on terve hulk erinevaid tehnoloogiaid. 

Kennisneti raportiga ei taheta anda koolidele täpseid juhiseid, vaid informeerida neid tehnoloogiatest, mis aitaksid neil püüelda oma haridusvisiooni poole. Raport sisaldab analüüse, soovitusi ja vahendeid, mis aitavad koolidel visandada pikaajalisi IKT-plaane.  

Koostajad tuginevad ameeriklaste Gartneri „hype cycle“-metodoloogiale (seda võib proovida tõlkida kui esilekerkivate tehnoloogiate arengutsükleid), „hype-cycle“ jaotab tehnoloogia kaardistamisel selle elutsükli erinevateks faasideks. Raporti koostajad loodavad, et nad aitavad haridussektoril näha, mis ootab meid ees tehnoloogia vallas, mis on mõningad lootustandvad lahendused ja rakendused, millised ohud nõuavad meilt rohkem tähelepanu. Otsus, millist tehnoloogiat ja millal kasutusele võtta, oleneb kooli eesmärkidest ja visioonist info- ja kommunikatsiooni kasutamise osas.  

Raporti sisu on jaotatud kolme peatükki: IKT põhialused (IKT infrastruktuuri komponendid, mis loovad aluspõhja muudele IKT rakendustele); digiõppimise protsess (digiõppematerjalid ja veebikeskkonnad, mis toetavad personaliseerimist läbi andmete ning õpianalüütika); haridus tulevikus (maailm, kus õpilased, keda õpetame, hakkavad elama ja töötama). 

Ingliskeelset raportit saab lehitseda interaktiivselt, aga see on kättesaadav ka pdf-failina. 

Lisalugemist:
Kennisneti strateegiline plaan aastateks 2015-2018 „Let ICT work for education“  

Lisavaatamist:
Hariduses toimuvate trendide kohta saab infot ka Ingrid Maadvere Horizoni raportit käsitlevatelt veebiseminaridelt: 
Ülevaade Horizoni raportist 
Horizoni raportist kõrgkoolidele 

Kristi Semidor, HITSA projektijuht 
Foto Wikimediast