IT-huviringide juhendajate koolitused Tartus


Avaldaja:Madli Leikop18. Oktoober 2016

Vaata Maailma Sihtasutus (Nutilabor) koostöös MTÜga Robootika koolitab huvilisi, kes soovivad luua ning juhendada IT-huviringe. Järgmine koolitus toimub 10.–11. novembril Tartus.

Koolituste sihtrühm on inimesed, kes on huvitatud IT-alaste huviringide juhendamisest, kuid ei ole tegevad õpetajatena - lapsevanemad, noorsootöötajad, IT-tudengid jne. Koolituste eesmärk on edendada IT-alast huvitegevust ning tõsta noorte IT-teadlikkust. Osavõtjad saavad huvitavate töötubade käigus nii praktilisi oskusi kui teadmisi ja nõu huviringide korralduslike küsimuste kohta. 

Koolituse kahe päeva jooksul räägitakse, kuidas IT-huviringi avada, puudutatakse selle läbiviimise metoodikat ja juhendamise põhitõdesid. Samuti uuritakse, kuidas tekitada lastes huvi IT vastu ning kuidas nende oskusi arendada. Koolituse praktiline pool sisaldab “hands-on” programmeerimist, LEGO robootikat ja äppide tegemist.

“Teame, et on palju lapsi, kes väga tahaksid NutiLaborites ja teistes IT-huviringides osaleda, kuid uute ringide avamise üheks hädavajalikuks eelduseks on juhendajad," selgitas Vaata Maailma Sihtasutuse juhataja Kristi Kivilo. Samuti lisast ta, et huvi koolituse vastu on olnud suur: “Tallinna gruppi oli soovijad rohkem kui meil oli kohti pakkuda, Tartu omale leidub veel mõni vaba koht. Piirkondades, kus huvi on väga suur, kaalume lisakoolituse tegemist.”

2017. aastal on sarnaseid koolitusi plaanis läbi viia ka Pärnus, Saaremaal, Haapsalus, Jõhvis, Paides, Rakveres.

Koolituse korraldab Vaata Maailma SA (NutiLabor) koostöös MTÜga Robootika, kes viisid eelmisel aastal läbi koolituse pilootprojekti. 40% eelmise aasta koolitusel osalejatest oli projekti lõppemise ajaks IT-alase huviringi juba loonud või oli seda parajasti käivitamas. SA-l Vaata Maailma on rohkem kui neli aastat kogemust IT-alase huvitegevuse edendamisel ning MTÜ Robootikal on samuti ette näidata suur kogemus nii laste juhendamisel kui täiskasvanute koolitamisel.

Projekt toimub koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil Majandus- ja Kommunikatsioonimisisteeriumi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“.

Allikas: SA Vaata Maailma pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet