Vaata otseülekannet Võrgustik Võrgutab seminarilt "Tulevik algab meist"


Avaldaja:Laura Vetik01. Detsember 2016

Täna toimub Eesti Infotehnoloogia Kolledžis Võrgustik Võrgutab seminar "Tulevik algab meist", kus fookuses on õppijate ja õpetajate digipädevus. Seminarilt toimub otseülekanne!

Õppija 21. sajandi üldpädevuste hulka kuulub digipädevus, mille omandamisel on koolil täita suur roll. Järgnevatel aastatel asutakse õpilaste digipädevusi mõõtma. Milleks seda vaja on? Mida ja kuidas mõõtma hakatakse? Milline on õpetaja roll selles kõiges ja millised peaks õpetaja enda digipädevused olema? Eelmainitud teemade kõrval pakume ideid, kuidas kaasata õppetöösse õpilugusid ning mõtleme turvalisusele – millele peaks nii õpetaja ise kui ka õpilased tähelepanu pöörama nutiseadmeid kasutades.

Otseülekanne seminarilt algab 1. detsembril kl 10.00 siin:

Foto: Toomas Huik