Haridus- ja koolitusprogrammil „Erasmus+“ oli rekordarv osalejaid


Avaldaja:Madli Leikop27. Jaanuar 2017

2015. aastal sai tänu programmile "Erasmus+" välismaal õppida, koolitustel osaleda, töötada ja vabatahtlikuna tegutseda 678 000 eurooplast. Seega on 30 aastat kestnud programm edukam ja avatum kui kunagi varem.

Peamised kolm lähteriiki on endiselt Prantsusmaa, Saksamaa ja Hispaania, samas kui Hispaania, Saksamaa ja Ühendkuningriik võtavad vastu suurima osa programmi „Erasmus +“ osalejatest. Osalejate tagasiside kinnitab, et programmi „Erasmus +“ kaudu välismaal veedetud aeg on kasulik: 94% vastanutest on seisukohal, et nende oskused on paranenud ja 80% arvab, et programmis osalemisest on abi tööturul. Igale kolmandale üliõpilasele, kes käis programmi „Erasmus +“ vahendusel välismaal praktikal, tegi praktikaasutus tööpakkumise.

Praegu Euroopa Komisjonis töökohtade, majanduskasvu, investeeringute ja konkurentsivõime eest vastutav asepresident Jyrki Katainen osales ka ise tudengina Erasmuse programmis ning õppis Ühendkuningriigis Leicesteri ülikoolis. "Julgustan ka tänaseid tudengeid ja eelkõige õpetajaid, koolitajaid, noorsootöötajaid ning kutsehariduses ja -õppes osalejaid kasutama võimalusi, mida neile pakub programm „Erasmus+“," soovitas asepresident Katainen.

Hariduse, kultuuri, noorte ja spordi volinik Tibor Navracsicsi sõnul aitab Erasmus+ arendada eluks vajalikke oskusi, sealhulgas sotsiaalse ja kultuuridevahelise suhtlusega seotud oskusi. "Inimeste ühendamise ja nendevahelise koostöö toetamise kaudu annab programm noortele vahendid parema ühiskonna ülesehitamiseks. Just sellist solidaarsust vajab Euroopa praegu rohkem kui kunagi varem,“ tõdes volinik.

Aastatel 2014–2020 on „Erasmus +“ eelarve 14,7 miljardit eurot ning selle kaudu toetatakse enam kui 4 miljoni inimese õpinguid, koolitusi, töökogemuse hankimist ja vabatahtlikku tööd välismaal. Ühtlasi aitab programm lahendada praeguseid ühiskondlikke probleeme seoses näiteks põgenike ja sisserändajate integreerimisega. Näiteks on laiendatud programmi veebipõhist keeletuge Online Linguistic Support, et pakkuda selle kaudu järgmise kolme aasta jooksul keeleõppe võimalust 100 000 põgenikule.

Tänase aruande avaldamine langeb kokku Erasmuse programmi 30. aastapäeva tähistava kampaania algusega. 2017. aastal korraldatakse kogu Euroopas palju üritusi programmi 30. aastapäeva tähistamiseks. Juunis toimub Euroopa Parlamendis Erasmuse programmi aastapäeva tähistamise põhiüritus.

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: