Mõttetalgutel "Noorsootöö kvaliteet 2,0" jõuti mitme olulise seisukohani


Avaldaja:Madli Leikop30. Jaanuar 2017

Eesti Noorsootöö Keskus korraldas 19. jaanuaril Rahvusraamatukogus mõttetalgud "Noorsootöö kvaliteet 2.0", et koos kohalike omavalitsuste, noortevaldkonna ja riigi esindajatega arutleda, millised võiksid olla järgmised noorsootöö kvaliteeti puudutavad sammud.

"Miks on vaja noorsootöö kvaliteeti arendada?" küsis Eesti Noorsootöö Keskuse suurandmete projektijuht Anne Kivimäe oma ettekandes ning tõi välja trendid, mis mõjutavad noorsootöö korraldamist erinevatel tasanditel ja vajaduse mõtestada tehtavat tööd ja selle olulisust. Oma ettekande teises pooles tõi ta välja võimalikud arengusuunad noorsootöö kvaliteedi arenguteks alates suurandmete ja tehnoloogiate kasutamisest noorsootöö parendamiseks kuni jagamisnoorsootöö võimalusteni välja.

Mõttetalgute paneeldiskussioonis osalejad jagasid mõtteid noorsootöö kvaliteedi teemadel, toetudes kogetule kvaliteedi hindamisel möödunud sügisel toimunud kohalike omavalitsuste koostöögruppide tegevussuunas. Vara abivallavanem Tarmo Kivi tõi välja kvaliteedihindamise käigus saadud kogemuse, et hindamismudel toob esile detailid, mida kohaliku tasandi noorsootöö korraldajad ja elluviijad arvavad, et nad teavad, aga tegelikult ei tea. Kivi sõnul näitab hindamine, kui suur potentsiaal on tegelikult kohalikul võrgustikul ja kui palju tegijaid noorsootöö valdkonnas kohalikul tasandil tegelikult on. Tema hinnangul võiks KOV kvaliteeti hinnata nelja-viie aasta tagant, aga ka olukorras, kus on inimesed vahetunud või on KOVi ees ootamas muudatused.

Loe artiklit täismahus Eesti Noorsootöö Keskuse kodulehelt

Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: