Uuringulaegas aitab uurimistöös


Avaldaja:Madli Leikop27. Veebruar 2017

2014. a pälvisid TÜ haridusteadlased Euroopa Komisjonilt 2,5 miljonit eurot toetust ning alustasid projekti, mille raames arendavad 1100 õpetajat ja 23 000 õpilast üle Euroopa uurimusliku töö oskusi. Eestis kasutab Uuringulaegast rohkem kui 60 õpetajat.

Ark of Inquiry ehk Uuringulaeka eesmärk on arendada 1.-12. klassi õpilaste uurimistööde tegemise oskusi ning koolitada õpetajaid uurimusliku õppe juhendamises. Selleks arendati 12 riigi koostöös välja vastav uurimisõppe keskkond, kus praegu on üle 450 uurimistegevuse ja ülesande eri keeltes ja ainevaldkondades ning mis on avatud liitumiseks kõikidele õpilastele, õpetajatele ja teistele huvilistele. Portaalis on rohkem kui 800 registreeritud kasutajat enam kui 20 riigist. Mõeldud on see ennekõike loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonnas (LTT-ained) kasutamiseks ning keskkond on nüüd kasutatav ka eestikeelsena. 

Ülesanded õpilastele, abivahendid hindamiseks õpetajatele

20. jaanuari Õpetajate Lehes kirjutas Marianne Lind TÜ haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia keskusest, et Uuringulaekas olevate tegevuste eesmärk on muuta noored teadlikumaks vastutustundlikust teadusest ja innovatsioonist, õpetades neile teadusliku uurimuse usaldusväärsuse ja tagajärgede hindamiseks vajalikke uurimisoskusi ning pakkudes võimalusi suhelda teaduses ja innovatsiooniprotsessis osalejatega. Lisaks ülesannetele ja tegevustele on Uuringulaekas uurimisoskuste hindamise tööriistakast, kust leiab abimaterjali, mis toetab õpetajaid õpilaste uurimisoskuste kujundaval hindamisel.

Uuringulaeka ja laiemalt uurimisõppe võimaluste tundmaõppimiseks pakub TÜ haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia keskus koolitusi, üks algab just märtsis. Koolituste eesmärk on õppida praktiliste ülesannete kaudu uurimisõpet ja selleks rahvusvahelisel tasemel loodud õpikeskkondi oma töös targalt kasutama. Samuti tutvutakse vastutustundliku teaduse ja innovatsiooni mõiste ning Uuringulaeka portaaliga. Koolitusel osalejad külastavad ka AHHAA teaduskeskust ja koostavad vähemalt ühe uurimisülesande. 

Jõgevamaa Gümnaasiumi kogemus - Uuringulaegas valikkursusena

Uuringulaeka võimalusi on oskuslikult kasutatud Jõgevamaa Gümnaasiumis. Füüsikaõpetaja Vello Mägi: „Kuna Jõgevamaa Gümnaasiumis on ainult gümnaasiumiklassid, siis Uuringulaegast kasutame 10. klasside õpilaste hulgas. Me kuulutame välja seda kui valikkursust, kus õpilased saavad harjutada uurimuslikku, teaduslikku lähenemist loodusainete probleemide lahendamisele. Soovijad registreerivad ennast ja siis valivad välja teemad, teevad läbi vastavad protseduurid, kokkuvõte ja järeldused oma töödest.“

Arvestades veebipõhiste materjalide rohkust, siis miks just Uuringulaegas, miks soovitaksite seda teistele õpetajatele? 

Uuringulaeka plussiks on just väljatöötatud vorm, mis annab hea aluse uurimusliku õppe meetodi olemuse mõistmiseks ja on ka hea metoodika, kuidas probleemidele teaduslikult läheneda. Uuringulaegas võimaldab teha väga erineval tasemel ja vanuserühmades töid.

Kuidas on õpilased Uuringulaeka vastu võtnud? Mida see nende õppimises muudab, teistsuguseks teeb?

Õpilased, kes on valmis midagi uut proovima ja katsetama, saavad hea võimaluse end proovile panna. Samas on võimalus leida palju uut ja õpikust erinevat materjali, juhendamist ja grupitöö kogemust. Kes on osalenud, on jäänud rahule.

Kui keeruline ja aeganõudev on õpetaja jaoks Uuringulaeka keskkonnas toimetamine? 

Uuringulaeka keskkonnas toimetamine vajab koolitust, et leida vastavad võimalused. On võimalik muidugi ka ise avastada, aga õige suuna ja kasutamisoskuste saavutamiseks oleks vaja alguses veidi juhendamist.

TÜ koordineerib tegevust

Tartu Ülikooli haridusteaduste instituudi haridustehnoloogia keskus koordineerib Uuringulaeka tegevusi 12 riigis (Kreeka, Küpros, Soome, Holland, Itaalia, Saksamaa, Austria, Prantsusmaa, Türgi, Ungari, Belgia, Eesti). Marianne Lind: „TÜ on projekti koordinaator, st vastutab projekti kui terviku edu eest, kavandab ja jälgib projekti tegevust läbi kaheksa tööpaketi, toetab parterite omavahelist koostööd ja on partnerite suhtluskanaliks Euroopa Komisjoniga ning projekti nõuandva koguga.“

Kuidas läheb Uuringulaekal partnerriikides, kus ollakse aktiivsemad?

Uuringulaeka õpetajakoolitused on käimas igas partnerriigis. Koolitatud õpetajate arvud erinevad küll riigiti mõnevõrra, kuid aktiivselt on kaasatud kõikide partnerriikide õpetajad. Samas, mis puudutab Uuringulaeka platvormi (http://arkportal.eu, siis on näha, et just nimelt Türgi, Itaalia ja Küprose õpetajad on platvormi eriti kiiresti omaks võtnud ja kasutavad seda lisaks iseseisvalt uurimusliku õppe tegevustega tutvumisele ka klassiruumis koos õpilastega. Meie jaoks üllatuslikult on kuuldused projektist jõudnud ka Indiasse, kus projekti otseselt tutvustatud pole, kuid platvormi kasutajaandmed näitavad, et ka seal on üks klassitäis õpilasi, kes koos oma õpetajaga aktiivselt uurimusliku õppega tegelevad.

Kuidas läheb Uuringulaekal Eestis, kui aktiivsed on õpetajad seda kasutama?

Uuringulaekal läheb Eestis hästi. Hetkel on platvormis registreerunud rohkem kui 60 õpetajat üle Eesti. Platvormi kasutatakse nii üksikute uurimuslike ülesannete leidmiseks kui ka koos terve klassi või väiksema grupi õpilastega. Loodud on valikkursusi ja huviringe, et tegeleda uurimusliku õppe ja Uuringulaeka platvormiga.

Projekti koduleht

Projekt FB-s

Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

 

Harno logo