HITSA kuulutab välja hanke digitaalsete tunnikavade väljatöötamiseks


Avaldaja:Laura Vetik02. Märts 2017

HITSA kuulutab välja hanke digitaalsete tunnikavade väljatöötamiseks koolieelsetele lasteasutustele ja põhikoolidele. Ideekavandite tähtaeg on 20. märts 2017.

Tunnikavad töötatakse välja ProgeTiigri programmi raames eesmärgiga tõsta laste ja noorte huvi, oskusi ning kaasatust IKT-s ja inseneriteadustes ning toetada nende algoritmilise mõtlemise, probleemilahendamis- ja programmeerimisoskuse arendamist.

Ühe tunnikava väljatöötamise eelarve on füüsilisele isikule 250 eurot (bruto) ja juriidilisele isikule 334,5 eurot koos käibemaksuga.

Hanke raames ootame digitaalseid tunnikavasid ja tundi toetavaid materjale programmeerimise, robootika ja 3D-tehnoloogia kasutamiseks õppetöös. Tunnikavasid ja toetavaid materjale saab luua koolieelsetele lasteasutustele riiklikust õppekavast lähtudes kõigis seitsmes valdkonnas (mina ja keskkond, keel ja kõne, eesti keel kui teine keel, matemaatika, kunst, muusika, liikumine) ja põhikoolile kolmes erinevas ainevaldkonnas: matemaatika, kunst ja tehnoloogia.

Hankes osalemiseks tuleb esitada tunnikava loomise ideekavand ning loend autori poolt väljatöötatud õppematerjalidest. Ideekavand iga tunnikava kohta eraldi tuleb esitada HITSA konkursiveebis hiljemalt 20. märtsiks 2017.

Loe lähemalt hanke tingimustest: http://www.hitsa.ee/ikt-haridus/progetiiger/taotlusvoorud-ja-hanked/oppematerjalide-hange/2017

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet