Leia koostööpartner: Eestisse tuleb 70 hariduseksperti arutama infotehnoloogia ja digioskuste teemal


Avaldaja:Madli Leikop17. Aprill 2017

SA Archimedes korraldab septembris kontaktseminari info- ja kommunikatsioonitehnoloogiast ning digipädevuste kasvust haridusvaldkonnas. 17.–20. septembrini Tallinnas toimuvale seminarile on tulemas pea 70 õpetajat, koolitajat ja haridusspetsialisti üle Euroopa.

Seminar korraldatakse Erasmus+ programmi koostööprojektide partnerite leidmiseks.

Seminarile oodatakse osalejaid erinevatest haridusvaldkonna asutustest kui ka näiteks kohalikest omavalitsustest, ettevõtetest, kultuuri- ja noortetööga tegelevatest organisatsioonidest.

28. aprillini ootab SA Archimedes nende Eesti haridusasutuste ja organisatsioonide taotlusi, kel plaan osaleda Erasmus+ rahvusvahelises koostöös.

Täpsemat infot taotlemise kohta leiab SA Archimedese kodulehelt.

Kontaktseminar annab lisaks digipädevuste mõistete tutvustamisele võimaluse tutvuda kolleegidega eri riikidest ning töötada ühiste projektiideede kallal. Eesmärk on alustada Erasmus+ strateegilise koostöö projektide ettevalmistamisega 2018. aasta taotlusvooruks.

Lisaks on seminari oluline eesmärk toetada koostööd ja uute ideede sündi eri valdkondade ja asutuste vahel, rikastades sel moel hariduselu uute vajalike algatustega ja nutikate IKT-lahendustega. 

Loe pikemalt SA Archimedese kodulehelt!

Allikas: SA Archimedese koduleht. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: