Uuendatud on rahvusvahelist digipädevuse raamistikku DigComp


Avaldaja:Laura Vetik24. Mai 2017

Euroopa Komisjon on uuendanud DigComp raamistikku - DigComp 2.1 raportisse on lisatud digipädevuse osaoskuste tasemeid ning näited nende kohta. DigComp on kodanike digipädevuste arendamiseks loodud raamistik, mis selgitab lahti digipädevuse mõiste ja pakub tööriistu digioskuste arendamiseks.

Esmakordselt 2013. aastal välja töötatud DigComp (The European Digital Competence Framework for Citizens) raamistik on saanud suunanäitajaks digipädevuse arendamisel terves Euroopas. Ka Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse eestvedamisel loodud õpilaste digipädevuste mudel põhineb samal DigComp raamistikul.

2016. aastal avaldati DigComp 2.0 raport, kus oli uuendatud nii terminoloogiat kui ka kontseptuaalset mudelit, lisaks toodi seal ka näiteid tegevuste elluviimise kohta nii üleeuroopaliselt kui ka üksikute riikide tasandil.

Värskelt avaldatud DigComp 2.1 raport sisaldab infograafikuid selgitamaks lahti digipädevuse oskustasemeid, samuti leiab sealt juhtnööre ja näiteid õppematerjalide loomiseks. Eelmises raportis mõõdeti osaoskusi kolmel tasamel, uues raportis on osaoskuste mõõtmiseks loodud kaheksa taset. Eesmärgiks on toetada erinevaid huvigruppe DigComp raamistiku edasisel rakendamisel.

Tutvu DigComp 2.1 raportiga siin.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet