eTwinningu rahvusvaheline seminar Ljubljanas


Avaldaja:Laura Vetik30. Mai 2017

18.-20. mail toimus Sloveenias Ljubljanas õpetajate professionaalse arengu seminar (PDW) “eTwinning kohtub Erasmus+ programmiga”, mille läbiv teema oli eTwinningu ja Erasmus+ projektid ning nende kvaliteet. Seminaril osalenud Eesti õpetajad jagavad oma muljeid ka Koolielu lugejatega.

Autorid: Erki Larm Tabivere Põhikoolist, Rita Püümann Tapa Gümnaasiumist ja Külli Šorin Pärnumaa Kutsehariduskeskusest.

Seminari alguses rääkisid Sloveenia noored ja nende juhendajad kogemustest, mida on neile andnud projektides osalemine. Välja toodi üksteisega arvestamise ja meeskonnatöö oskuste arenemine, inglise keele oskuse täiendamine ja selle kasutamise võimalus. Väga oluliseks peeti sotsiaalsete pädevuste arenemist. Lisaks tutvustati esimesel päeval ka Erasmus+ ja eTwinningu ABC-d.

IMG_20170518_154705.jpg

Rita Püümann, Külli Šorin, Iiri Saar ja Erki Larm Ljubljanas.

Teisel päeval oli meil võimalus osaleda kolmes töötoas:

  • Töötoas “Kuidas liituda rahvusvahelise koostööga ja luua oma esimene koolidevaheline projekt?” rõhutati meeskonnatöö tähtsust. Väga vajalik on projektide põhjalik ettevalmistamine ja läbimõtlemine - leida tuleb teema, mis osalejaid kõnetaks, oleks uudne ja teostatav. Kunagi ei tasu karta teha midagi teisiti, aga ära ei tohi unustada eesmärki, milleni soovitakse jõuda. Eraldi rõhutati võtmekompetentsuste täitmise olulisust. Praktilise tööna said osalejad pakkuda välja projektiideid kaheksa erineva võtmekompetentsi kohta ja hiljem neid hinnata - kas need on head (tavapärased), väga head või suurepärased (innovatiivsed). Töötoa viis läbi Mihaela Zavašnik Arčnik.
     
  • “Innov@tiivne klassiruum tulevikus”. Sloveenia matemaatika- ja füüsikaõpetaja Tatjana Gulič tutvustas Formative keskkonda (http://goformative.com, mille abil saab õpilastele luua erinevaid ülesandeid ja neid lihtsalt kontrollida. Tema kolleeg Amela Sambović Beganović soovitas õpilastel matemaatika tekstülesannete sõnastust koomiksitena vormistada, kasutades programmi ToonDoo (http://toondoo.com. Mõlemad õpetajad rõhutasid, et õpilased vajavad kiiret tagasisidet ning neile tuleb pakkuda võimalusi loovuse arendamiseks ja vastastikku suulise tagasiside andmiseks.
     
  • “Erasmus+ tegevuste toetamine eTwinninguga” töötoas tutvustati eTwinningu platvormi kasutamist Erasmus+ K1 ja K2 projektide kajastamisel. Suurte kogemustega õpetajad projektide läbiviimisel, Arjana Blažic ja Suzana Delic, julgustasid õpetajaid kasutama eTwinningu platvormi ning jagasid oma kogemusi, kuidas organiseerida loogiliselt eri partnerite ja ülesannete lehekülgi. Esitlus oli väga informatiivne, osavõtjad tegid samm-sammult läbi platvormi kasutamise ning see omakorda andis paljudele innustust just eTwinningu keskkonna kasutamiseks.

IMG_20170519_153506.jpg

Projektimeeskonna töötuba. Fotod: erakogu

Samal teemal: