Muljeid rahvusvaheliselt eTwinningu konverentsilt Münchenis


Avaldaja:Madli Leikop18. Mai 2017

4.–6. maini toimus Münchenis eTwinningu rahvusvaheline konverents „Creative and Cultural Education – Inclusive Approaches“ (Loovus hariduses – kaasavad lähenemised). Kõiki õppeaineid saab õpetada läbi loovate tegevuste – ka matemaatikat, ajalugu ja füüsikat.

140 eTwinningus osalejat saabus 25 Euroopa riigist, Eestist osales konverentsil neli õpetajat. 

Baierimaa pealinn München võttis meid vastu suvise soojuse ja rohelusega.

Avaüritusel tervitasid kohaletulnuid Martin Finkenberger, Rute Babtista ja dr Michael Wimmer ning kõlama jäi mõte, et eTwinning avab aknana meeled ja loovuse klassiruumis. 

Rahvasteränne Euroopas on muutnud ka õpetamist. Paljude koolide õpilaskonda on lisandunud sisserännanud ja nende järeletulijad. Sellega peab õpetaja igapäevatöös üha enam arvestama. 

Konverentsi võtmesõnadeks olid kultuur ja loovus. Kultuur hõlmab endas mitmed eluvaldkonnad ja see ühendab erinevad teemad. Kõiki õppeaineid saab õpetada läbi loovate tegevuste, ka matemaatikat, ajalugu ja füüsikat. 

Konverentsi avamine iseenesest oli kui lavastatud teatrietendus. Sõnavõtjate kõned põimusid tõeliselt inspireerivate ja endas sügavamaid sõnumeid edastavate etteastetega, kandes ühist nimetajat –kommunikatsioon.

IMG_1102.JPG

Näitleja ja õpetaja Mick Barnfatheri juhendamisel järgnesid n-ö “jäämurdmisharjutused”. Oma vaba ja energilise olekuga mõjus ta positiivselt ning suutis mõne minutiga panna mitmehäälselt laulma 150 eri rahvusest inimest. Ühislaul oli võimas ja tuletas meelde meie enda laulupidusid.

Koolituse teise päeva hommikul saime kuulda, kuidas suure kire ja tööga saab luua asju, mis algul võivad kõrvaltvaatajaile näida naeruväärsena. Marcus Kauer ja Loreen Fajigel tutvustasid kultuurikallakuga saksa kooli, kus lapsed on õnnelikud ja naeratavad, sest nad saavad õppida nii, et see on nende jaoks huvitav ja motiveeriv.

Edasi suundus igaüks enda valitud töötubadesse.   

Dynamics of Comedy töötuba oli tõeliselt naerutav. Mängides erinevaid mänge, saime me Micki abiga aimu komöödia olemusest ja toimimisest. Hoolimata sellest, et me naersime seal nii, et kõhulihased krampis, oli selle taga tähtis sõnum - ära karda, kui sinu üle naerdakse, kui sa komistad, pillad klassis raamatu maha või ei saa millegagi hakkama. Mick õpetab kloune ja tema arvates on ka õpetajal tähtis kuulata, kas tema lavale (loe: klassi) tulles või mingi apsaka juhtudes õpilased naeravad või istuvad naeru kinni hoides vaikselt edasi. Naer vabastab ja naer ühendab. Meil õpetajatena on võimalus inspireerida oma õpilasi olema vabad hirmust rumalana näida. Õppisime uusi mänge, mida õpilastega koos mängida.

IMG_20170506_115144.jpg

Eesti õpetajad eTwinningu konverentsil Münchenis

How to shoot photos ja How to shoot videos töötubades tutvustasid Wolfgang Sterkel ja Olaf Mänch põnevaid võtteid ja võimalusi, kuidas pildistada ja filmida loominguliselt. Omandasime praktilise tegevuse abil uusi oskusi. 

StopMotion töötoas Sonja Di Vetta juhtimisel  õppisime programmiga StopMotionStudio animatsioonitehnikat, millega saab luua videosid manipuleerides füüsiliselt veebitehnikaga objekti nii, et tunduks, nagu see liigub. 

Nürbergi kunstide kooli õpetaja, näitleja ja kunstnik Johannes Volkman juhendas Paper Theatre töötuba. See oli inspireeriv kogemus, kuidas läbi mängulise tegevuse,  kasutades materjalina vaid paberit, arendada õpilaste fantaasiat, kujutlusvõimet, väljendusoskust, loovust. Saime kogeda võimalust aktiivselt suhelda sõnadeta ja seda kõike tugevas huumorivõtmes. 

Töötoad mõjusid inspireerivalt ja võtteid on võimalik kasutada igapäevatöös koolis.

Mitmetes muusika ja rütmidega seotud töötubades muudeti osalejad lihtsate vahenditega suurepärasteks heliloojateks, rütmiekspertideks või professionaalseteks kehapillimängijateks ning vabanes suur hulk loomingulist energiat. Luues rahvusvahelises rühmas helidest ja rütmidest uusi kompositsioone, leiti kiiresti ühiseid teemasid ka edasiseks koostööks. Omandati teadmine,et õpetajad peaksid oma tundides rohkem kasutama rütmi, et arendada võrdselt õpilase mõlemat ajupoolkera ning muuta õppimist atraktiivsemaks. 

Õhtul peale töötubasid toimus partneriotsingu laat. Igaüks täitis enda ja oma projektiidee kohta profiililehe ning need riputati konverentsisaali tahvlitele teemade kaupa üles. Sellega loodi võimalus kiiresti leida huvitav partner ja temaga silmast-silma kohtuda.

Päev jätkus väljasõiduga Buchheimi muuseumisse (Museum of Imagination), mis asub Austria piiri ääres, hingematvalt kaunis kohas, Starnbergi järve kaldal. Sõitsime bussiga ja meile avanesid imelised postkaardivaated Baierimaa loodusest. Muuseumis külastasime näitust saksa ekspressionistide loomingust. Eksponeeritud oli akvarelle, joonistusi, maale, modernset skulptuuri. 

IMG_20170506_124801.jpg

Eesti ja Läti eTwinnigu-õpetajad koostööpartneritena

Konverentsi kolmandal  hommikul tervitas meid taas eTwinningu eestvedaja Rute Babtista Brüsselist, võttes kokku kõik, mis edukaks projektitööks vajalik on ja rõhutas veelkord loovuse, koostöö ja avatuse tähtsust. 

Lahkudes Münchenist võtsime lisaks olemasolevale pagasile kaasa uue, teadmiste, oskuste, tutvuste ja inspiratsiooni pagasi. Saime kinnitust, et oleme õigel teel ja teeme õiget asja.

Konverentsil osalenud Eesti eTwinningu meeskond toimis suurepärase tiimina, näidates ärksat huvi programmis pakutava vastu, vahetades teadmisi ja suheldes erinevate riikide õpetajatega. 

Oleme väga tänulikud Eesti  eTwinningu eestvedajatele, kes võimaldasid meil kõigest eelpool kirjutatust osa võtta.

Münchenis käisid ja  muljeid jagasid: Kristel Sepp Pärnu Kutsehariduskeskusest, Ave Kartau Surju Põhikoolist, Ingrid Puis Tartu Hiie Koolist, Tiina Larionov Simuna Koolist.      

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet