Pedagogicum ütleb mentorõpetajatele „Aitäh!”


Avaldaja:Laura Vetik02. Juuni 2017

Täna, 2. juunil kutsub Tartu ülikooli õpetajahariduse kompetentsikeskus Pedagogicum mentorõpetajaid tänuüritusele, et tunnustada neid sellel õppeaastal tehtud töö eest.

Ülikooli uuenenud õpetajakoolituses käivad teooria ja praktika tihedalt käsikäes, tudengid alustavad praktikatega juba esimesel kursusel. Mentorõpetajad määratakse tudengitele pideva pedagoogilise praktika raames kogu nende õpetajakoolituse õpingute ajaks.

Kokku sooritas sellel õppeaastal pideva pedagoogilise praktika ligi 500 tudengit, neid juhendas ligi 400 mentorõpetajat. Praktikakohtadeks olid eelkõige Tartu koolid, aga praktikal käidi ka mujal Eestis. „Mentorõpetajad on tudengitele väga oluliseks toeks nende õpetajaks kujunemise teekonnal ja seetõttu on õpetajad tänu igati ära teeninud,” märkis Tartu ülikooli õpetajakoolituse praktikate peaspetsialist Maris Pärt.

Mentorõpetajaid kiidavad ka tudengid ise. Tagasisideküsimustikus nimetati arvukalt mentoreid, kelle puhul tõsteti esile nende erialast meisterlikkust, hoolivust ja toetavat positiivsust. „Ennekõike kiidan oma mentorõpetajat professionaalsuse eest. Ta suudab igasuguses olukorras rahulikuks jääda. Ta on alati meeldiv ja viisakas. Praktikanti suhtub kui võrdsesse. Mul on hea meel, et just tema juurde praktikale sain,” kirjutas üks tudeng tagasisides.

Tänuüritus toimub 2. juunil algusega kell 14.00 TÜ haridusteaduste instituudi aulas (Salme 1a). Sündmuse läbiviimist toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik tegevuse „Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine“ (PRÕM)" elluviimise raames.

Allikas: Tartu Ülikool

Samal teemal: