KRATT ka gümnaasiumisse ja kutseõppeasutusse


Avaldaja:Madli Leikop05. Juuni 2017

KRATT (https://kratt.edu.ee/) on HITSAs välja töötatud, haridusasutustele kasutamiseks loodud plagiaadituvastussüsteem, mis kasutab dokumentidest korduste leidmiseks digitaalsetes arhiivides olevaid töid, eestikeelset Vikipeediat ning eestikeelset internetti.

Kahtluste ilmnemisel genereerib KRATT raporti, kus probleemsed kohad on võrdlusmaterjaliga kõrvuti ära toodud, võimaldades asjaosalistel anda hinnang lõpliku otsuse tegemiseks.

KRATT loodi kõrgkoolide vajadusi silmas pidades, sest plagiaadituvastus (puudulik või puuduv viitamine, tekstide sarnasus) on olnud peamiselt õppejõudude õlgadel. Koolid on nüüdseks süsteemi kasutanud mõned aastad. Portaaliga on liidestatud Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli, Tallinna Ülikooli, Eesti Maaülikooli, Tartu Tervishoiu Kõrgkooli, Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, Sisekaitseakadeemia, Eesti Kunstiakadeemia ja Eesti Lennuakadeemia kraaditööde arhiivid, mis sisaldavad doktori-, magistri- ning bakalaureusetöid. Igal aastal lisandub süsteemi paartuhat tööd. 

KRATTi tutvustati gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste esindajatele

30. mail tutvustati Eesti Infotehnoloogia Kolledžis KRATTi gümnaasiumite ja kutseõppeasutuste esindajatele. HITSA projektijuht Kati Liik sõnas, et kuna gümnaasiumites tehakse uurimistöid, siis oleks mõistlik, et KRATTi hakataks kasutama juba enne kõrgkooli. Mida varem autoriõigusega seonduv, viitamise ja teiste autorite/allikate tekstide kasutamise hea tava selgeks saab, seda lihtsam on kõrgkoolis teadustööd teha. 

KRATTi arendaja, OÜ Ideelabor esindaja Mart Randala sõnas, et KRATT on kraaditööde autorluse tuvastamise tarkvara. Süsteem ise ei otsusta, kas tegu on plagiaadiga või mitte, vaid ta näitab teise töö sarnast kohta ja veidi teksti sarnase lõigu ümber, et kontekst oleks kontrollijale mõistetav. Fakti, kas sarnasuse näol on tegemist plagiaadiga või mitte, peab kindlaks tegema kool. „Eesmärk ei ole mitte karistada, vaid kasvatada. Koolide otsustada on, mida nad teevad õpilasega, kes on liiga palju copy paste´i kasutanud,“ ütles Randala. 

Ta andis ülevaate KRATTi kasutamisest, mida asjast huvitatud üldhariduskoolidel selleks vaja läheb. 

Kaks tehnilist tingimust

Täidetud peab olema kaks tingimust. Esiteks peavad koolil olema tööd digitaalselt arhiveeritud. Millist tarkvara selleks kasutatakse, ei ole oluline. Arhiveerimistarkvarad liidestatakse KRATTiga. Kooliti võib arhiveerimine olla erinev, näiteks mõni kõrgkool arhiveerib ainult magistritöid. Kooli arhiivitarkvara liidestamiseks KRATTiga tuleks see soov koos tehnilise arhiivi kirjeldusega saata aadressile kati.liik(ät)hitsa.ee. Siis saab arendaja arhiivi spetsiifika üle vaadata ja anda hinnangu arhiivi liidestamise maksumusele.

Teine tingimus on, et kool peab olema liidestatud mingi autentimislahendusega, kuna KRATTis kasutajate haldust ei toimu. HITSA pakub koolidele autentimislahenduseks TAAT liidest (http://taat.edu.ee/main/. TAAT – see on Eesti haridus- ja teadusasutustevahelise autentimise ja autoriseerimise taristu. TAAT on süsteem, mis võimaldab KRATT-i sisse logida kooli kontoga. Kasutaja saab koolist kasutajatunnuse ja rolli (tudeng, õppejõud, administraator jne) ja TAAT vahendab, kas isikul on õigus selle kontoga KRATTile ligi pääseda. Teisisõnu – KRATTi sisenemiseks ei pea looma eraldi kontot, parooli, kasutajatunnust jms. Pärast kõrgkooli, kui konto kaotab kehtivuse, peatub ka ligipääs KRATTile. TAAT liides on koolidele tasuta ja selle realiseerimiseks tuleks ühendust võtta peeter.russak(ät)eenet.ee . 

Kohtumisel väljendasid kohalolnud soovi, et KRATTi saaks autentida ka nende igapäevaselt kasutatavate keskkondade Stuudium ja eKool kaudu. Selleks tuleks need süsteemid arendada KRATTile identiteedipakkujateks. See töö nõuab läbirääkimisi nende keskkondade arendajatega ja ka rahalisi vahendeid. Et selgitada, kui palju koole vajaksid autentimiseks Stuudiumit, eKooli või TAATi, on HITSA koostanud väikese küsitluse https://goo.gl/forms/6QegrRIYM2v8GIBJ2, mis palutakse täita 16.juuni õhtuks.

Siit saab 30.mai kohtumise videona üle vaadata: https://youtu.be/EJNIB_dYjYo

Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: