Tehnikaülikool alustab uute tudengite vastuvõttu pärast jaanipäeva


Avaldaja:Madli Leikop22. Juuni 2017

Tallinna Tehnikaülikooli uute tudengite vastuvõtt algab 26. juunil ning kestab 5. juulini, sisseastumiskatsetele nii eesti keeles kui ka matemaatikas saab registreeruda juba täna.

Koostöös erialaliitude ning tööandjatega on ülikool tänavuseks vastuvõtuks uuendanud põhjalikult õppekavu, et anda ülikooli lõpetajatele kaasaegne, rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline haridus ning parim positsioon tööturul. 

Bakalaureuse-, integreeritud ja rakenduskõrgharidusõppes saab valida 35 õppekava vahel, magistriõppekavu on kokku 48. 

Lävendikalkulaator ülikooli kodulehel annab esialgse vastuse bakalaureuse- ning integreeritud õppe erialade sisseastumisvõimaluste kohta juba täna. Lävendikalkulaatorit saab kasutada vaid nende erialade puhul, kus pole nõutav erialane sisseastumiskatse või motivatsioonikiri.

TTÜ suvine vastuvõtt on suurel osal õppekavadest künnisepõhine – vastu võetakse kõik, kes täidavad ülikooli vastuvõtutingimused.

Enamikel erialadel on sisseastumiseks vajalik laia matemaatika riigieksami tulemus või tehnikaülikooli enda matemaatikakatse tulemus. Matemaatikakatset saab teha sel aastal nii Tallinnas kui ka Kohtla-Järvel ja registreerimine katsele on alanud.

Tehnikaülikooli matemaatika ja eesti keele sisseastumiskatseid saab sooritada igaüks, kes ei ole teinud kandideerimiseks vajalikke riigieksameid või soovib matemaatika riigieksami tulemust parandada. Matemaatikas läheb sisseastumisel arvesse parim tulemus. Eesti keele sisseastumiskatset saab teha, kui eesti keele või eesti keel teise keelena riigieksamit ei ole sooritatud või selle tulemus on alla 45 punkti.

2016/2017. õppeaastal alustas Eesti ainsas tehnoloogiaülikoolis õpinguid rohkem kui 3200 uut tudengit, neist 2780 Eestist ja pea 500 välismaalt. 

Allikas: TTÜ pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

 

Harno logo