Põhikooli uuendatav ujumisõpetus aitab veeõnnetusi vältida


Avaldaja:Laura Vetik20. Juuli 2017

Vabariigi Valitsus kinnitas põhikooli riikliku õppekava muudatuse, mille eesmärgiks on tagada lastele piisavad oskused uppumissurmade ärahoidmiseks.

Minister Mailis Reps: „Eesti riigile on iga inimene väärtus. Viimase kaheksa aasta jooksul on Eestis veeõnnetustes kaotanud elu 17 põhikooli klassitäit inimesi ja seetõttu on meie kohustus reageerida. Me tahame, et lapsed omandaksid piisavad ujumisoskused võimalikult vara. Muudatusega uuendatakse ujumisõpetust nii, et lastele tagatakse piisavad oskused veeõnnetuses ellujäämiseks ja võimalus õppida ujumine võimalikult vara selgeks“. Minister Reps lisas, et ujumisõpetuse uuendamine on osa kehalise kasvatuse sisulisest ümberkujundamisest nüüdisaegseks liikumisõpetuseks, mille keskmeks on liikumisharrastuse kujundamine ja eluks vajalike liikumisoskuste omandamine.

Senise ujumisõpetuse eesmärk, ujumine vabalt valitud stiilis 25 meetrit, ei taga lastele piisavaid oskuseid veeõnnetustes ellujäämiseks. Ujumisõpetajate seas läbiviidud küsitluste tulemused näitavad, et nad ei ole rahul kehtivate õpitulemustega. Uuendatud ujumisõpetuse eesmärgiks on tagada ujumisoskused. Lapsed peavad 3. klassi lõpuks suutma ujuda kokku 200 meetrit rinnuli ja selili, sukelduda ja tuua veekogu põhjast eseme, hõljuda vees paigal asendis 3 minutit ning vette õigesti hüpata ja sealt eri tingimustes väljuda.
Muudatus rakendub 2018. aastast, kuid koolidel on võimalik sellega alustada juba septembrist.

Ujumisõpetuse uuendamiseks eraldatakse omavalitsustele ja koolidele lisavahendeid kokku 1,2 miljoni euro ulatuses senise 230 tuhande euro asemel.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Foto: Flickr, kasutaja Carol Munro, litsents CC BY-NC 2.0

Samal teemal: