Üleilmakooli 2017/18. õppeaasta


Avaldaja:Madli Leikop08. August 2017

Eestikeelse Hariduse Seltsi Üleilmakool pakub väljaspool Eestit elavatele eesti lastele võimalust õppida e-kursustel ning tegeleb e-põhikooli arendamisega.

Õppetöö toimub HITSA moodle`i keskkonnas. Töö toimub kuude kaupa, st õpilased saavad iga kuu alguses teada materjali ja uued ülesanded ning teevad tööd omas tempos kuu jooksul. Ülesanded on erinevad, näiteks õppekaval põhinevatel eesti keele kursustel on igas kuus ortograafiaülesanne, eesti keele õpiku materjalil põhinev ülesanne, kirjanduse õpikul põhinev ülesanne, funktsionaalse lugemise ülesanne, sõnavaraülesanne, oma teksti loomise ülesanne. Lisaks on ühistegevust, keelemänge jm. Eriti hästi aitab niisugune õppevorm arendada kirjutamisoskust, millest välismaal elaval lapsel sageli puudu jääb. Erinevate õppeainete kursused on üles ehitatud vastava aine omapära silmas pidades. Õppekavapõhistel eesti keele ja kirjanduse kursustel ning matemaatikakursusel kasutatakse ka õpikuid. Õpilastel on pidev õpetaja tugi ja nad saavad iga ülesande kohta individuaalset tagasisidet.

2017.-2018. õppeaasta e-kursused väljaspool Eestit elavatele eesti lastele toimuvad 15. septembrist 2017 kuni 15. maini 2018. Vaata Üleilmakooli kodulehelt täpsemat infot kursuste kohta! Samas avatud ka registreerimine. 

Üleilmakooli tegevust toetab Haridus- ja Teadusministeerium. 

Allikas: Üleilmakooli koduleht. 

Samal teemal: