Kuidas teha MOOCe loodus- ja reaalainetes


Avaldaja:Madli Leikop15. August 2017

Open Discovery of STEM Laboratories on Erasmus+ projekt, mille eesmärk on tõsta õpetajate teadlikkust virtuaal- ja kauglaboritest ning näidata võimalusi nende kasutuselevõtuks STEM- (teadus, tehnoloogia, inseneriained ja matemaatika) ainete õpetamisel.

Projekti raames on loodud veebikeskkond, kus saab luua mikro-MOOCe ehk väikesele õpperühmale suunatud e-kursuseid. Kuna projektis osaleb viis riiki (Eesti, Leedu, Itaalia, Hispaania, Kreeka), siis esmalt valmis igas riigis üks mikro-MOOC, seejärel tõlgiti valminud kursused teiste partnerriikide keeltesse. 

Selle aasta juulis toimus Lõuna-Itaalias, täpsemalt Sitsiilias Catania lähedal projekti partnerriikide õpetajatele suvekool, kus osales veidi üle 30 õpetaja. Suvekool kestis viis päeva ja selle aja jooksul õpiti, mis üldse on MOOC (ehk massive open online course), kuidas MOOCe õpilastega kasutada ning kuidas ise MOOCe luua. Eestist osales kaks õpetajat – Tartu Erakooli matemaatikaõpetaja Kerri Gertrud Vestberg ning Sagadi Looduskooli õpetaja Helen Tuusti. 

It3.jpg

Helenil oli tegelikult kokkupuude projektiga juba mitu kuud varem, kui ta lõi mikro-MOOCi pealkirjaga „Allikast mereni“, mis sisaldab lisaks veereostuse temaatikale ka uurimusliku õppe elemente. Suvekoolis aga jaguneti rühmadesse, kus olid koos õpetajad erinevatest partnerriikidest ning suvekooli lõpuks valmisid ühisel jõul uued põnevad mikro-MOOCid. 

Õpetaja Helen Tuusti tagasiside suvekoolis osalemise kohta:

ODL MOOCi suvekooli minnes soovisin

- saada rohkem teadmisi ODL MOOCi veebikeskkonna kohta – kuidas seda paremini kasutada, millised teaduslikud teooriad ja uuringud on selle keskkonna loomise aluseks, millised kogemused on teistel õpetajatel selle keskkonna kasutamisel; 
- saada kogemust rahvusvahelises suvekoolis osalemises;
- tutvuda teiste riikide loodusainete õpetajatega, vahetada kogemusi, luua kontakte võimaliku tulevase koostöö tarbeks;
- leida huvitavaid ideid ja mõtteid.

Üldiselt minu ootused suvekooli osas täitusid, võib-olla oleks tahtnud teiste õpetajatega rohkem suhelda, kuid selleks polnud piisavalt aega, kuna põhiliselt tegelesime rühmatööga esimesel suvekooli päeval kindlaksmääratud rühmas ja graafik oli suhteliselt tihe.

Suvekoolis õppisin, kuidas paremini kasutada ODL MOOC veebikeskkonda, nt pildi lisamine esilehele, videole subtiitrite lisamine jms. Rühmakaaslasest itaallane tutvustas ka ühte huvitavat interaktiivset teaduslaborit. Huvitavad olid Itaalia füüsikaõpetajate välja mõeldud õppevahendid valguse spektri teema tutvustamiseks – meenutas Eesti teadusteatrit – nii tegevuse vorm, kui ka asjaosaliste esinemine ja entusiasm.

Loodan, et seda keskkonda hakatakse laialdasemalt kasutama, kuna see annab hea võimaluse kasvõi õppematerjalide hoiustamiseks ja jagamiseks. Ise aga mõtlen nüüd, kas ja kuidas kasutada seda keskkonda oma töös ehk mitteformaalses hariduses.

It2.jpg

Õpetaja Kerri Gertrud Vestbergi tagasiside suvekoolis osalemise kohta:

Eesti haridusmaastikul on digipädevused ja veebipõhised materjalid ning kursused aina populaarsemaks saamas, kuid matemaatikaõpetajana tunnen vahel headest veebipõhistest kogumikest puudust. See oli ka ehk peamine põhjus, miks suvekooli teema mind kõnetas – lootsin kuulda vahvatest ideedest või näha juba loodud keskkondi. STEM-ainetest olid minu ootused eelkõige matemaatikal (egoistlikult tuleb ju ikka kõigepealt enda aine ägedaks muuta), kuid loomulikult on oluline minu jaoks ka lõimimine teiste loodus- ja täppisteadustega. 

Olen ääretult õnnelik, et mul oli võimalus selles suvekoolis osaleda. Enne Sitsiiliasse sõitu kartsin, et ma polnud end koolituseks piisavalt ette valmistanud – olin vaadanud vaid põgusalt programmi olemust, kuid ühtegi mikro-MOOCi ega ka kasutatavat keskkonda ma selleks hetkeks näinud ei olnud. Minu õnneks algas suvekool pigem üldisematest teemadest ning tundsin, et mingisuguseid eelteadmisi selleks vaja ei olnudki. 
Ootasin võib-olla konkreetsemat lähenemist (keskendumist just STEM-ainete mikro-MOOCidele – nende uurimisele, loomisele, katsetamisele), kuid rohkem oli ideede jagamist, tunni läbiviimist, avatud materjalide loomist ja kasutamist ning siis lõpuks jõudsime kursuste loomiseni – selle üle on mul ainult hea meel! Nägime väga vahvaid praktiliste tundide läbiviimise ideid (saime ka ise katsetada – no kellele ei meeldiks pimedas toas valgusega mängida). 

Kahjuks need vahvad praktilised ideed ei ole koheselt minu põhikooli matemaatikatundidesse ülekantavad, kuid kindlasti plaanin oma kogemust jagada kolleegidega. 

Suvekoolis õppisin ka midagi väga praktilist ja koheselt rakendatavat – MOOCide loomise keskkonna kasutamist. Plaanin tulevikus vähemalt ühe mikro-MOOCi luua (loodan siinkohal koostööle ja ära kasutada ka oma kolleegide ideid) ning seda oma õpilaste peal katsetada. Eks näis, kas õnnestub seda teha juba algaval õppeaastal või pean end pikemalt ette valmistama. 

Selle koolituse käigus tõdesin taaskord, et õpetajana ei tohi hetkekski ise õppimist unustada.

Huvi korral saab projektiga lähemalt tutvuda siin: http://opendiscoverylabs.eu/et/about-us/.

Rohkem infot ja fotosid suvekooli kohta leiab siit: https://odl-tss.jimdo.com/activities/.

Loo ja fotod saatis Koolielule projekti koordinaator Elise-Marit Kippar (HITSA).

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet