HITSA ja Tartu Ülikooli veebikursus "MOOC - miks, kellele ja kuidas?"


Avaldaja:Madli Leikop07. August 2017

HITSA ja Tartu Ülikool kutsuvad kõrgkoolide õppejõude, haridustehnolooge, õppejuhte ja õppeasutuste juhte osalema tasuta veebikursusel „MOOC - miks, kellele ja kuidas?“, mis annab ülevaate MOOCide loomise ja läbiviimise põhimõtetest, MOOCi õppematerjalide loomisest ning tagasisidestamisest.

MOOC ehk Massive Open Online Course on piiramatule arvule osavõtjatele kättesaadav tasuta e-kursus, mis võimaldab paindlikku õppimist ja osalejate omavahelist koostööd.

MOOCe tutvustaval kursusel osalemine on tasuta kõrgkoolis töötavale õppejõule, haridustehnoloogile, õppejuhile ja õppeasutuse juhile tingimusel, et koolitus läbitakse täies mahus. Alustamise tingimuseks on varem loodud e-toega kursus ja selle kasutamine õppetöö läbiviimiseks.

Lisainfo ja registreerumine:

11.09.2017 - 22.10.2017 http://koolitus.hitsa.ee/training/1193

30.10.2017 - 10.12.2017 http://koolitus.hitsa.ee/training/1218

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet