Rakveres toimub kutsehariduse seminar "Digimeister 2017: kätelkõnd"


Avaldaja:Madli Leikop23. August 2017

Neljapäeval, 24. augustil toimub Rakvere Ametikoolis kutsehariduse praktiline seminar "Digimeister 2017: kätelkõnd". Osalejaid on seminaril üle 200 - kutseõppeasutuste õpetajad, juhid, haridustehnoloogid.

Digipööre ja muutunud õpikäsitus tähendavad õpetajate jaoks eelkõige valmisolekut olla mittekonventsionaalsed. Digitehnoloogia rakendamine õppetöös tähendab õpetaja jaoks, et ei saa enam kõndida sissetallatud rada, vaid peab pidevalt lahendama tehnoloogia kasutamisest tulenevaid ootamatuseid, kujundama õppeprotsessi loominguliselt, muutes jooksvalt õpitegevuste sisu, esitust ja järjekorda.

Kutsehariduse praktilise seminari "DigiMeister 2017: kätelkõnd" eesmärk on muutunud õpikäsituse ning digitehnoloogia sidumine digipöörde ellukutsumiseks kutseõppeasutuses. Seminari sisuks on praktilised töötoad, mille käigus tutvustatakse häid praktikaid digitehnoloogia kasutamisel. 

Näiteks töötoas "Digipööre kutsehariduses" tutvustatakse kutseõppeasutuste enesehindamise tulemusi ja digiplaane lähtudes kolmest digiküpsuse valdkonnast: õpikäsitus, muutuste juhtimine ja digitaristu. Töötoas esinevad Mart Laanpere ja Romil Rõbtšenkov Tallinna Ülikoolist. Õppijate ja õpetajate digipädevuste arendamise töötoas tutvustatakse õppijate ja õpetajate digipädevuste hindamismudelit ning õpetajatele mõeldud koolitust „Digipädevuste arendamine haridusasutuses“. Töötoa viivad läbi Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ja Laine Aluoja Türi Põhikoolist. Töötoas "Veebivahendid õppetöö rikastamiseks" antakse ülevaade erinevatest veebivahenditest (Wizer, Educaplay, Tes Teach), milles saab luua ülesannete kollektsioone. Töötoa viivad läbi Anne Krull Tartu Kutsehariduskeskusest ja Riina Tralla Luua Metsanduskoolist.

Kõikide töötubade kohta saab lähemalt lugeda siit

Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: