Tallinnas, Viljandis ja Haapsalus koolitatakse uusi juhendajaid IT-huviringidele


Avaldaja:Madli Leikop31. August 2017

Vaata Maailma SA ja MTÜ Robootika viivad läbi tasuta baaskoolitusi IT-huviringide juhendajatele. Koolitused toimuvad 20.–21.09 Tallinnas, 21.–22.09 Viljandis ning 18.–19.10 Haapsalus. Toimub ka lisakoolitus, mis korraldatakse selles Eesti piirkonnas, kuhu on kõige rohkem soovijaid.

Uusi ringijuhendajaid valmistavad ette Vaata Maailma SA ja MTÜ Robootika. Koolitusele oodatakse kõiki huvilisi, kes ei ole tegevad õpetajatena – lapsevanemad, noorsoo- ja raamatukogutöötajad, IT-tudengid, aktiivsed kogukonnaliikmed jne. Huvitavates töötubades saavad osalejad nii ringitööks vajalikke praktilisi oskusi kui teadmisi ja nõu ringitöö korralduslike küsimuste kohta. 

Koolituse kahe päeva jooksul puudutatakse nii huviringi juhendamise põhitõdesid, selle läbiviimise metoodikat kui ka ringi avamisega seonduvat. Osalejad saavad üheskoos proovida kätt LEGO EV3 robootikas, Scratch programmeerimises, mobiilirakenduste tegemises ja muus. Samuti valivad osalised ühe juba toimiva IT-huviringi, mille ringitundi külastades avaneb neile suurepärane võimalus inspiratsiooni koguda, juba kogenud juhendajatelt nippe õppida ning IT-huviliste lastega suhelda.

“IT-huviringid annavad lastele olulisi oskuseid, millega kiiresti arenevas digimaailmas toime tulla. Laste ja vanemate huvi selliste ringide vastu aina kasvab, kuid endiselt on probleemiks pädevate juhendajate vähesus. Seetõttu on oluline koolitada juhendajateks mitte ainult õpetajaid, vaid ka teisi aktiivseid kogukonnaliikmeid, kellel on soov lastega tegeleda,” selgitas Vaata Maailma SA juhataja Kristi Kivilo. 

Koolituse eesmärk on soosida uute huviringide loomist selleks, et tagada lastele juurdepääs kvaliteetsele IT-huviharidusele. Korraldajatel on mitme aasta pikkune kogemus IT-alase huvitegevuse edendamisel ja täiskasvanute koolitamisel. 

Projekt toimub koostöös Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ja koolitusi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi kaasabil Majandus- ja Kommunikatsioonimisisteeriumi toetusskeemist „Digitaalse kirjaoskuse suurendamine“. 

Koolitusele on võimalik registreerida NutiLabori koduleheküljel http://www.nutilabor.ee

IMG_2080.jpg

Allikas: SA Vaata Maailma pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: