Ülikooli ja notarite koostöö täiendab Vikipeediat


Avaldaja:Madli Leikop12. Oktoober 2017

Tartus allkirjastati 12. oktoobril Tartu Ülikooli ja Notarite Koja koostööleping, mille eesmärgiks on toetada ja väärtustada õigusteaduse terminivara levitamist ja kättesaadavust eestikeelses Vikipeedias.

Erialakeele-alane koostöö on osa Tartu Ülikooli projektist Miljon+, millega on tehtud üleskutse jagada Vikipeediasse erialast entsüklopeedilist teadmust. Ülikooli ja Notarite Koja koostöö sisuks on artiklikonkursid õigusteaduslikel ja notarite ametitegevusega seotud teemadel. Konkurssidele oodatakse osalema TÜ üliõpilasi ning õppejõude. 

„Tartu Ülikooli algatus on  kiiduväärt ja notarid on rõõmuga valmis andma projekti oma panust,” märkis Notarite Koja esimees Tarvo Puri. „Peame projektis osalemist oluliseks, et võimaldada Vikipeedia artiklite kaudu notarite tegevusega seotud valdkondades õigusteadmiste levitamist ja terminoloogia arendamist,“ lisas Puri.

TÜ õigusteaduskonna direktor Peep Pruks toob esile eestikeelse õigushariduse ja -teaduse olulisust ülikoolis: „Tartu Ülikool vastutab kõrgetasemelise ja ühiskonna vajadustele vastava õppe läbiviimise, kvaliteedi ja arendamise eest õiguse õppekavagrupis. Jutt on eelkõige järelkasvust klassikalistele juristi ametikohtadele – kohtunik, advokaat, prokurör, notar. Eesti õigusametites töötamise eeltingimuseks on väga head teadmised Eesti õiguses, Eesti kohtu- ja halduspraktika tundmine ja muidugi omamaise õigusterminoloogia valdamine. Tartu Ülikooli õigusteaduskonnal on väga hea meel, et notarid panustavad õigusterminoloogia arendamisse emakeelsete õigusteaduslike vikiartiklite kaudu.“

Koostöölepingu allkirjastasid Tartu Ülikooli õppeprorektor Anneli Saro, TÜ sihtasutuse juhatuse liige Triin Vakker ja Notarite Koja eestseisuse liige Edgar Grünberg.  Järgneva kahe aasta jooksul hõlmab koostöö kolme konkurssi: 2018. a veebruaris Eesti Vabariigi 100. aastapäeva, 2018. a novembris Eesti notariaadi 25. aastapäeva ning 2019. aasta lõpus eestikeelse õigusteaduskonna 100. aastapäeva puhul. Notarite Koda paneb välja rahalised preemiad iga konkursi parimatele artiklikirjutajatele ning selleks on kokku eraldatud 3000 eurot.

Allikas: TÜ pressiteade. 

Samal teemal: