Ettevõtluses toimivaid ideid koolidesse – eTwinningu seminar Poolas


Avaldaja:Madli Leikop23. Oktoober 2017

Kutseharidusele suunatud eTwinningu seminar toimus 5.–8. oktoobrini Poolas Krakovis ja keskendus ettevõtlusele. Osalejaid oli kokku 67 ning eTwinningusse panustavatest riikidest olid esindatud Austria, Belgia, Horvaatia, Küpros, Tšehhi, Eesti, Prantsusmaa, Leedu, Poola ja Hispaania.

Eestist võtsid osa Reelika Lippur Järvamaa Kutsehariduskeskusest, Liina Bork Väike-Maarja Õppekeskusest ja Kairi Ainjärv Tallinna Teeninduskoolist. eTwinning Plus riikidest oli esindatud Armeenia.
 
Ürituse avakõne pidas Sebastian Kawczyński inspiratsiooni allikate ja edu võtmefaktorite teemadel. Järgnesid nn "jäämurdmisharjutused" ja partnerite otsing.
 
Clipboard01.jpg
 
Parema koostöö tagamiseks tuli seminarile tulla oma sülearvutiga
 
Teisel päeval toimusid paralleelsessioonidena neli töötuba: eTwinningu keskkonna kasutamise töötuba, õpetamise meetodite töötuba, mängustatud hariduse töötuba ja IKT veebitöövahendite töötuba. Võimalus oli osaleda kolmes.
 
Meetodite töötubaviis läbi Tomislava Recheva, kes rääkis sellest, kuidas eTwinningu projektides osaledes suurendada õppurite seas ettevõtlikkust, mis eeldab koostööd, suhtlemist, probleemide lahendamise ja ajajuhtimise oskust, motivatsiooni, otsustamist ja innovatiivsust. Töötoas tutvustati ka geeniuse tundi (ingl k genius hour), mis kestab 60 minutit ja mida on edukalt suutnud rakendada otsingumootorite gigant Google. Selle mõte on väga lihtne -  lase inimestel teha tööd, mis neile huvi pakub, ja töö produktiivsus kasvab (lisainfot saab veebilehelt http://www.geniushour.com/). Lisaks sai teadmisi väljakutsete baasil õppimisest (CBL ehk ingl k challenge-based learning), mille puhul on tegemist õppimise raamistikuga reaalelu probleemide lahendamiseks. See sarneneb probleemipõhise õppega, kuid väljakutse baasil õppimise puhul sõnastavad õppurid eesmärgi, st väljakutse ise, mida nad lahendama hakkavad.
 
Mängustatud hariduse töötoasvõttis sõna Poola eTwinngingu saadik Michał Siwkowski. Ta tõi mitmeid näiteid sellest, kuidas mängulisi elemente rakendada mitte-mängu probleemide lahendamiseks õppetöös. Õpilaste käitumise ja klassi haldamise veebikeskkond https://external.classdojo.com (CMS ehk classroom management system) on üks võimalus jõustamaks õpetajat ja tõsta tõhusust klassi juhtimisel. Classdojo veebikeskkonnas saab anda tagasisidet ning tunnustada õppureid nende positiivse käitumise eest ja märkida, mis vajab veel tegemist (kes vajab lisatuge ja milles).
 
Mängusta oma klassiruum:
 
Muuda õppurid kolleegideks.
Anna neile teine võimalus. Ja ka kolmas võimalus, et õnnestuda.
Tagasisidesta süsteemselt ja niipea kui võimalik.
Tee nende edusammud nähtavaks.
Esita väljakutseid ja teste.
Anna õppuritele hääl ja valikud.
Paku igale õpilasele auhinna saamise võimalus.
Rakenda tehnoloogiat.
Loo koos õppuritega nende tunnustussüsteem.
Aktsepteeri võimalikke ebaõnnestumisi. 
 
Clipboard02.jpg
 
Veebikeskkondade loetelu
 
 
Päeva lõpus said kõik soovijad IKT-tööriistade valikust praktiliselt ära katsetada neli veebikeskkonda: https://kahoot.it, https://padlet.com, https://www.plickers.com ja https://quizizz.com.
 
Kolmandal päeval jätkus koostöö erinevate riikide projektihuviliste seas. eTwinningu kontaktseminaril osalenud koolid olid üsna erinevad ja võimalused mitmekesised.
 
Õhtul saime tutvuda Krakovi vanalinnaga, mis kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja.
 
Clipboard03.jpg
 
Krakovis toimunud eTwinningu seminarist võtsid osa Kairi Ainjärv Tallinna Teeninduskoolist, Liina Bork Väike-Maarja Õppekeskusest ja Reelika Lippur Järvamaa Kutsehariduskeskusest
 
Täname Eesti eTwinningu eestvedajaid innustava kogemuse eest.
 
Loo autorid: Kairi Ainjärv, Liina Bork, Reelika Lippur.  Fotod: erakogu.
 
Samal teemal: