Bratislavas toimusid eTwinningu töötoad kaasamisest


Avaldaja:Madli Leikop10. Oktoober 2017

5.–7. oktoobrini toimus Slovakkia pealinnas Bratislavas eTwinningu üleeuroopaline professionaalse arengu õpituba, kus osales 105 haridustöötajat 21 riigist. Töötubade peamine teema oli keeleliste ja kultuuriliste vähemuste ning erivajadustega (sh andekate) laste kaasamine.

Loo autorid on Sandra Pügi, Ela Raide, Külliki Kivistik, Katrin Johannes.

Lisaks tutvustati meile, kuidas kasutada kaasamise juures eTwinningu võimalusi.                                       

Avaloengutes püüti ühiselt defineerida mõisted kaasamine (inglise keeles inclusion) ja kõrvalejätmine (exclusion). Milliste tunnuste põhjal võiks aru saada, et laps on kaastatud õppetegevustesse? See oli üsna keeruline küsimus, mille lahti mõtestamiseks jäi aega liiga vähesekski. Toimusid erinevad töötoad, näiteks kaasamine ja kõrvalejätmise psühholoogilised tagamaad. Saadi teada grupisuhete kujunemise etappidest (in-out, up-down, close-far) ja milliseid strateegiaid kasutavad tõrjutud inimesed toimetulekuks. Tehti palju praktilisi harjutusi, näiteks sildistati osad grupiliikmetest ning teised liikmed pidid kohtlema sildistatuid vastavalt sildil olevale sõnale. Osaleti aktiivselt diskusioonides, mis puudutasid erivajadustega inimeste tugisüsteeme ning analüüsiti, kuivõrd erineb riigiti vastavate spetsialistide kättesaaadavus. Võrdlesime erinevate riikide võimalusi, aga ka puudusi tugisüsteemides. Ühiselt leiti, kuidas kaasata keeleliste ja kultuuriliste vähemuste ning erivajadustega (sh andekaid) lapsi, et nad tunneksid ennast ühiskonna täisväärtusliku liikmena.

22311909_1628290387223935_1907762168_o.jpg

Viimasel päeval tutvuti  mitmekesiste eTwinningu projektidega, mida on oma väikeste andekate õpilastega  läbi viinud Slovakkia õpetaja Katarina  Hvizdova. Ta tuvustas oma projekte Twinspace´i keskkonnas  ning näitas toredaid keskkondi laste aktiveerimiseks, nagu http://mybluerobot.com, kizoa.com, http://tricider.com jt. 

Kornelia Lohynova käsitles aga sotsiaalse ja emotsionaalse õppimise võtmekompetentse nagu sotsiaalne teadlikkus, suhtlemisoskused, vastutamine, enesejuhtimisoskus ja eneseteadlikkus. Kõigi nende omaduste arendamine nii koolis, klassiruumis kui ka kodus annab lapsele hoopis paremad võimalused elus hakkama saamisel. 

22279342_1627209877331986_2099040243_o.jpg

Samal teemal: