Euroopa noortevaldkonna juhid Tallinnas: nutikas noorsootöö digitaalses Euroopas esitab uusi väljakutseid


Avaldaja:Madli Leikop28. Oktoober 2017

Tallinnas lõppenud Euroopa noortevaldkonna juhtide kohtumisel arutati noorsootöö väljakutseid digiajastul. Igapäevaseks muutunud digivahendite kasutamine annab noorsootöötajatele uusi võimalusi, ent esitab ka uusi väljakutseid noortega suhtlemisel.

Kohtumist juhtinud Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakonna juhataja Reelika Ojakivi sõnul on digivahendite ja -kanalite kasutamine noorsootöös väga oluline, kui tahame jõuda noorteni, kes sageli on veebimaailmas rohkem kogenud kui noorsootöötajad, samuti kui soovime noorte soovidest ja vajadustest enam teada saada. “Nutika noorsootöö teema tõstatamisega saame ka teistele Euroopa riikidele tutvustada meil juba praegu edukalt kasutusel olevaid vahendeid ja võimalusi. Loomulikult tuleb senisest enam tähelepanu pöörata ka küberohtudele, mis on pidevalt võrku ühendatud seadmete ajastul ka noorsootöös tõsine väljakutse.”

Liikmesriikide delegaadid jagasid oma riikide parimaid praktikaid ja arutasid noorte tehnoloogia kasutamisega seonduvat, kus leiti, et suureks väljakutseks on pidevalt online olevate noorte kättesaamine ning nende hoiatamine interneti kasutamisega seotud ohtude eest.

Andmete ja noortepoliitika sessioonis arutati, kuidas paremini kasutada elektroonilisi jälgi noorte vajadustest paremaks teada saamiseks, kuid samal ajal kaitsta privaatsust ja seda andmetega seotud poliitikas käsitleda. 

Osalejad tõid välja, et ka veebipõhised mängud aitavad luua nutikaid lahendusi ja saada aru, mida noored soovivad. Tõdeti, et nutikas noorsootöö loob võimalusi uue meedia kaudu noorteni jõudmiseks. Ühe hea näitena toodi välja youtuberite abi kasutamine noorsootöö võimaluste tutvustamisel.

Lisaks said noortevaldkonna juhid ülevaate noortele täna ja tulevikus olulistest teemadest, mis leidsid märkimist Kutluurikatlas toimunud Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise noortekonveretnsil ja on sisendiks uulele Euroopa Liidu noortestrateegiale.

Eesti eesistumise prioriteedid noorte valdkonnas on noorte ja noortevaldkonna tulevik, nutikas noorsootöö ja vabatahtlik tegevus.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Terje Lepp. 

Samal teemal: