Sügiskonverentsil tutvustati konkursi „Digimõte 2016“ projekte


Avaldaja:Madli Leikop30. Oktoober 2017

IKT sügiskonverentsi „Tehnoloogiarikas kool“ digimõtte töötoas tutvustasid õpetajad konkursi „Digimõte 2016“ projekte. Kõik projektid andsid kuulajatele ideid, kõiki projekte saab rakendada ka oma koolis, kui tahtmist on.

Esinejad olid Anne Tiits Tallinna 32. Keskkoolist, Mari-Liis Sults Tallinna Kunstigümnaasiumist, Jaana Skvortsova ja Marianne Koitla Tallinna Järveotsa Gümnaasiumist. „Digimõtte“ konkurssi korraldab Tallinna Haridusamet. 

Tallinna 32. Keskkoolis on tänu projektile "E-õppe keskkond algklassidele" olemas klassiõpetajate koostatud veebipõhine õppematerjalide lingikogu ja algklasside korrusel korralik internetiühendus. Anne Tiits tutvustas, mida nad on teinud selleks, et õpetajatel oleks tahe, oskused ja kindlustunne digivahendeid õppetöös kasutada. 

20171025_123143.jpg

Algklasse on 32. keskkoolis 13 komplekti, ruumipuudus annab tunda, mõnigi tund toimub klassist väljas. „Kasutame ka raamatukogus, õuesõpet kooli sisehoovis, teeme tunde kooli teistes ruumides. Projekti kirjutasime, et saaksime korraliku interneti kasutamise võimalus ja et õpetajad ei peaks otsima materjale taga. Tegime lingikogu, kogusime kokku lingid, mida meie õpetajad tundides kasutavad. Hea on neid teistega jagada,“ rääkis Anne Tiits. I korrusele saadi korralik WiFi-ühendus, sooviti ka rohkem tahvelarvuteid, aga kõigeks raha ei jätkunud ja otsusti, et WiFi on tähtsam. „Projekti suurim väärtus on õpetajate koostöö. Mõtlesime, et äkki saame laste oma seadmetega hakkama, tegime vanemate seas küsitluse. Selgus, et ei ole ikkagi kõigil lastel nutitelefoni, ja tahvelarvutid on ainult pooltel. Vanemad leidsid, et kui on õppetöö jaoks vaja, siis ikkagi koolil peaksid tahvelarvutid olema,“ ütles Anne Tiits. „Projekti suurim väärtus on õpetajate koostöö. Kui tead, mida teine kasutab, siis tahad ise ka selgeks õppida. Koolitusel õppisime kõigepealt QR-koodid selgeks, oli QR-koodide tegemise töötuba. Olid ka robootika töötoad.“  

Tallinna Kunstigümnaasiumi projekt „Loodusmustrid muusikas“ on innovaatiline ainete lõimimine, mille keskse osa moodustavad 10 äppi, mis arendati välja popmuusik Björki juhtimisel ning mida väljaspool Eestit tuntakse kui haridusprojekt Biophilia.

Mari-Liis Sults ütles, et koolijuhi ülesannete kõrvalt ajuti ka füüsikaõpetajana tegutsedes tahtis ta ainetevahelist lõimingut teha seal, kus see on kõige keerulisem, III kooliastmes. „Björki loodud äpid on seotud muusika, tehnoloogia, füüsika ja loodusõpetusega. Äpid on tasuta. Meil oli plaan teha koostöös Energia Avastuskeskusega ka töötuba, kus oleks äppe kasutatud, aga selleni me kahjuks ei jõudnud.  Küll käisid meie õpetajad Soomes vaatamas, kuidas seal koolides haridusprojektiga Biophilia toimetatakse, on olemas Biophilia koolide võrgustik,“ rääkis Mari-Liis Sults. Ta kirjeldas füüsikatundi, kus kasutas äppi Solstice, sest 8. klassis õpiti just päikesesüsteemi. „Kasutasin äppi, et teema üle vaadata. Äpis on neli planeeti, igale planeedile saab luua oma heli. Õpilased tegid paaristööd ja lõid oma päikesesüsteemi. Lõpus igaüks esitles oma päikesesüsteemi heli ja vastasid lihtsatele küsimustele päikesesüsteemi kohta.“ Õpilased said tunnist positiivse eduelamuse, kõik tegid tunnis tööd, keegi ei istunud Facebookis. Sults soovitas, et parimad juhendid, kuidas kasutada Björki äppe, leiab Youtube´ist. 

20171025_130925.jpg

Tallinna Järveotsa Gümnaasium projektis "Hariduslikud mängud õppetöös" mängisid lapsed mänge, mis arendavad loovat probleemide lahendamist, analüütilist ja loogilist mõtlemist ning lihtsat programmeerimiskeelt. Tundide  läbiviimist toetas Linda Liukase lasteraamat „Tere, Ruby!“
Jaana Skvortsova ja Marianne Koitla tegid programmeerimistunde kahel korral nädalas I ja II kooliastmes. Kasutusel oli raamat „Tere, Ruby!“, haridusrobotid Beebot ja Ozobot, lauaarvuti. Lisaks programmeerimisele õpiti meeskonnatööd ja ohutut käitumist internetis. Töötoas osalenud õpetajad said ka ise lahendada ülesande, kasutades Ozobotte. 

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tallinna Haridusamet, eKool ja Tallinna Reaalkool korraldasid 25. oktoobril haridustöötajatele suunatud IKT sügiskonverentsi „Tehnoloogiarikas kool“, kus märksõnaks oli tehnoloogia laiaulatuslikum kasutamine õppetöös. Konverentsil osales 300 õpetajat ja koolijuhti üle Eesti.

20171025_121632.jpg

Samal teemal: