Euroopa Liidu programmi Erasmus+ konverentsil keskendutakse haridusuuendustele


Avaldaja:Laura Vetik16. November 2017

Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Tea Varrak osaleb Euroopa Liidu haridusprogrammi Erasmus+ konverentsil Pariisis, kus tutvustab muutuva õpikäsitluse rakendamist ja digipööret Eesti koolides.

Kantsler Tea Varrak märkis, et ühiskonnas toimuvad kiired muutused ja teisalt üha suurenev ootus, et haridus vastaks veelgi enam ühiskonna vajadustele, on pannud riikide haridussüsteemid ja õppeasutused surve alla. „Et selles võidujooksus peale jääda, tuleb olla maksimaalselt paindlik ning innovaatiline õppe korraldamisel, samal ajal säilitades haridussüsteemi seniseid tugevusi,“ sõnas Varrak. „Selleks on vaja tihedat koostööd õppeasutuste ja teadusasutuste ning ettevõtlussektori vahel nii siseriiklikult kui ka rahvusvaheliselt.“

Konverentsil arutatakse muutuva õpikäsitluse erinevaid aspekte ning kuidas Erasmus+ programm saaks paremini toetada haridusuuenduste rakendamist erinevates maades.

Haridusuuendustele Eestis paneb aluse Eesti elukestva õppe strateegia 2020, mis seab eesmärgiks luua kõigile Eesti inimestele nende vajadustele ja võimetele vastavad õpivõimalused kogu elukaare jooksul. Selle juurde kuulub õpikäsituse muutumine – kooli kohanemine teisenenud ühiskonna ja töömaailma ootustega ning tehnoloogiliste arengutega. Eestis on loodud kaks kompetentsikeskust – Tallinnas ja Tartus, et toetada muutusi üldhariduses. Samuti on oluline pöörata tähelepanu koolielu nn pehmematele aspektidele, nagu õpilaste subjektiivne heaolu, vanemate kaasamine jms.

Konverentsil on tähelepanu all ka digiteemad ja noorte parem ettevalmistamine eluks digiajastul.

Eesti õpilastele on juurdepääs internetile iseenesestmõistetav, 50% õpilastest alustavad interneti kasutamist 7-9-aastaselt. Seega tuleks digioskuste arendamisega alustada juba lasteaias – tekitada lastes huvi ja uudishimu ning varustada tööriistade ja oskustega. 2015. aasta PISA testi andmetel eelistab Eesti poistest IKT-alast elukutset 14,7% (OECD keskmine 4,7) ja tüdrukutest 1,2% (OECD keskmine 0,4%).

Rahvusvaheline konverents „Erasmus+, koostöö ja innovatsioon“ toimub 16.-17. novembril Pariisis ning seda korraldab Prantsusmaa Erasmus+ agentuur Education & Formation ning partnerid on Eesti sihtasutus Archimedes ja Hispaania agentuur SEPIE.

Taustainfo

  • Tänavu tähistatakse 30 aasta möödumist Erasmuse programmi sünnist. Aastate jooksul on osalenud programmis enam kui 9 miljonit inimest.
  • Algsest üliõpilaste mobiilsusprogrammist on saanud Euroopa ja rahvusvahelise õpirände ja koostöö platvorm, mis ühendab erineva taustaga inimesi. Erasmus+ on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogramm aastateks 2014–2020.
  • Eestis rakendab Erasmus+ programmi riikliku agentuurina sihtasutus Archimedes.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Samal teemal: