Innovest saab toetust taotleda õpetajate täiendusõppe ja baaskoolituste läbiviimiseks


Avaldaja:Madli Leikop20. November 2017

Kuni 8. jaanuarini 2018 on avatud taotlusvoorud „Õpetajate täiendusõpe“ ja „Õpetajate baaskoolitused“. Toetust on oodatud taotlema ülikoolid ja täienduskoolitust pakkuvad organisatsioonid. Kokku on võimalik välja jagada 500 000 eurot Euroopa Sotsiaalfondi ja Eesti riigi toetusraha.

Innove elukestva õppe keskuse juhi Maarja Parve sõnul oodatakse taotlusvooru projekte, mis mitmekesistaksid õpetajatele pakutavaid täiendusõppe võimalusi. "Varasemates voorudes läbi viidud koolitustel osalenud õpetajad on hinnanud neid oma töö jaoks väga kasulikeks ning loodame, et ka selles voorus on täienduskoolitusasutused valmis pakkuma eripalgelisi õpetaja professionaalset arengut tõhusalt toetavaid koolitusi," usub Parve.

Voorust „Õpetajate täiendusõpe“ on oodatud toetust taotlema kõrgkoolid ja eraõiguslikud juriidilised isikud, kelle õppekavad vastavad täienduskoolituse standardi nõuetele. Kavandatavad projektid peavad olema teemadel „Kaasava hariduse rakendamine", „Ohutus“ või „Tervis, rõhuasetusega vaimsele tervisele“. Õpetajatele pakutav täiendusõpe peab toetama läbivalt ka IKT-oskuste tõusu, eneseanalüüsioskuse ning õpilaste üld(võtme)pädevuste kujundamise kasvu. 

Voorust „Õpetajate baaskoolitused ja baaskoolitustega seotud arendustegevused" saavad toetust taotleda Tartu Ülikool ja Tallinna Ülikool. Plaanitavad tegevused peavad olema seotud ainedidaktika või kutsestandardite valdkonnaga ning toetama läbivalt IKT-oskuste tõusu, eneseanalüüsioskuse ja uurimispädevuse ning õpilaste üldpädevuste kujundamise kasvu. 

Projektide raames toimuvatel koolitustel osalemine on õpetajatele tasuta, koolitusi rahastavad Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik.

Taotlusvoore viib läbi SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga, mõlemad taotlusvoorud on avatud 20. novembrist kuni 8. jaanuarini 2018 kl 17. Taotlused tuleb Innovesse esitada elektroonilises keskkonnas E-toetus.

Taotlejad on oodatud Innovesse ka nõustamisele 11. detsembril või 18. detsembril. Registreerumine ja täpsem info taotluste esitamise kohta on Innove kodulehel.

Allikas: SA Innove pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: