TET-SAT – kui digipädev oled, õpetaja?


Avaldaja:Madli Leikop07. November 2017

MENTEPi projekt (Mentoring Technology Enhanced Pedagogy), kus osalevad ka õpetajad Eestist, parendab Euroopa õpetajate digipädevusi. Nüüd on valminud veebipõhine tööriist TET-SAT, mis aitab õpetajal mõõta ja jälgida enda digipädevuste arengut.

13. novembril algab rahvusvaheline avatud veebikursus ehk MOOC "Progressive Technology-Enhanced Teaching" (vabas tõlkes „Edasiarendus tehnoloogiast toetatud õpetamisele“), kus saab TET-SATi testida, antakse konkreetsed juhised veebipõhise tööriista kasutamiseks ning saab vahetada õpetamise ideid ja näiteid õpetajatega kogu Euroopast. Veebikursus kestab 13. detsembrini, töökeel on inglise keel. TET-SATi abil saab õpetaja tagasisidet, mis aitab otsustada, missuguseid digipädevusi tuleks arendada, et tehnoloogiat õpetamises paremini kasutada. Osalejad saavad jagada oma kogemusi viiel tasemel, algajast eksperdini. Kursusele oodatakse ennekõike põhikooli- ja gümnaasiumiõpetajaid, aga ka teisi teemast huvitatuid. 

Registreerimine: https://goo.gl/weCdwJ 
Facebooki grupp: Progressing Technology-Enhanced Teaching

Lähemalt MOOCist

MENTEPi raames on projekti koordinaator European Schoolnet korraldanud juba ühe MOOCi (rahvusvahelise veebipõhise masskursuse) 2015 kevadel. Plaanis on kokku teha neli rahvusvahelist MOOCi, mis kõik aitavad digipädevuste hindamismudelit edasi arendada. 

Enesehindamismudel TET-SAT on küll üleeuroopaline, kuid kättesaadav kõikides projektiga liitunud riikide keeltes – ühise eesmärgi nimel töötavad kolmeteistkümne riigi haridusministeeriumide esindajad ja erialaeksperdid. Mudeli loomisel on eeskuju võetud Norras, Kreekas ja Eestis loodud õpetajate digipädevuste enesehindamisvahenditest, samuti arvestatakse Euroopa Komisjoni teadusuuringute keskuse DIGCOMP raamistiku ja ISTE-standardites esile toodud soovitustega.

MENTEPi projekt viiakse ellu Euroopa Komisjoni Erasmus+ programmi raames. Eestis koordineerib projekti tegevusi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. Rohkem infot projekti kohta leiab aadressil http://mentep.eun.org.

 

Allikas: MENTEPi info. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet