NutiKaitse 2017 projektirühm esitles laiaulatuslikku nutiturvalisuse uuringut


Avaldaja:Madli Leikop22. November 2017

Nutiseadmete kasutajate turvateadlikkuse ja turvalise käitumise uuring puudutab nutitelefonide ja tahvelarvutite omamise ning kasutamisega seotud teadmisi, hoiakuid ning käitumist.

Uuringust selgub, kui palju on Eestis nutiseadmete kasutajaid; kas lapsed ja täiskasvanud käituvad nutimaailmas turvaliselt ning mida nad seal teevad. Muuhulgas sai 21. novembril Tallinnas toimunud tulemusi tutvustaval üritusel teada, kuidas on muutunud inimeste nutiseadmete alased teadmised ja nende käitumine võrreldes aastaga 2014, mil viidi läbi esmane uuring.

Uuringust selgub, et nutiseadmete kasutamine on viimase kolme aastaga suurenenud 18% võrra 6-14- aastaste laste seas, 24% võrra vanuserühmas 50-64 ja üle 65aastaste seas 5%. 2014. aastaga võrreldes on kasvanud 6% võrra ka nende lapsevanemate hulk, kes tunnevad huvi selle vastu, mida nende lapsed nutiseadmetes teevad. Samuti oskavad lapsed pöörata rohkem tähelepanu sellele, et nad ei laadiks internetist alla tundmatuid rakendusi. Suurenenud on ka inimeste arv, kes peavad oluliseks nutiseadme kaitsmist ekraaniluku, viirusetõrje parooli vms-ga. Kui 2014.aastal kaitses oma telefoni ekraanilukuga 69% vastanutest vanuserühmas 15+, siis 2017. aastal oli see on 82%. 6-14aastaste puhul on vastavad numbrid 69% 2014. aastal ja 75% 2017.aastal.

“Nutiseadmete kasutamine muutub järjest populaarsemaks, mistõttu on oluline rääkida ka nende seadmetega seotud turvalisest käitumisest. Uuringust selgub, et täiskasvanud küll käituvad turvalisemalt oma nutiseadmetes, aga nende riskitaju on madalam kui 2014.aastal  ja inimesed kipuvad mõtlema, et minuga kindlasti ei juhtu midagi. Madal riskitaju aga paneb inimesed mitteturvaliselt käituma,” ütles NutiKaitse 2017 projekti koordinaator ja Vaata Maailma SA juhataja Kristi Kivilo. 

2017.aasta uuringu kokkuvõte on nähtav SIIN.

Aastal 2014 läbi viidud uuringu tulemused on nähtavad  SIIN.

Nutiseadmete kasutajate turvateadlikkuse ja turvalise käitumise kordusuuring valmis Riigi Infosüsteemi Ameti ja Vaata Maailma SA tellimusel NutiKaitse 2017 projekti raames Euroopa Liidu struktuuritoetuse toetusskeemist "Infoühiskonna teadlikkuse tõstmine", mida rahastab Euroopa Regionaalarengu Fond. Uuringu viis läbi Kantar Emor.

http://www.vaatamaailma.ee/uudised/nutiuuring2017

Allikas: Vaata Maailma SA pressiteade. 

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet