Uue hoo saab kutseõppe kaasaegse ja kvaliteetse digitaalse õppevara väljatöötamine


Avaldaja:Madli Leikop22. November 2017

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas välja hanked interaktiivseid lahendusi hõlmavate digitaalsete õppematerjalide saamiseks kutseõppeasutustele, eesmärk on muuta õppimine ja õpetamine efektiivsemaks ja õppija vajadusi enam arvestavaks.

„Kutsume üles ettevõtteid, erialaliite, koole ja teisi osapooli osalema hankes, millega tahame luua kutseõppesse uusi digitaalseid lahendusi õppematerjalide näol, mis oleksid kaasaegsed ja kvaliteetsed ning toetaks õppimise ja õpetamise efektiivsemaks muutmist,“ ütles Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonna asejuhataja Kristel Rillo. „Uus loodav digitaalne õppematerjal toetab õppija vajadustest lähtuvat õpetamist ja õppimist," lisas Rillo.

Loodav õppematerjal saab olema tasuta kättesaadav kõigile huvilistele ning lähtub ühtsetest kvaliteedikriteeriumitest. Õppematerjalide väljatöötamine kutsehariduse valdkonnas ei ole uus tegevus. Küll aga on muutunud viis, kuidas õppematerjale välja töötatakse. Kui varasemalt on õppematerjalide loomisega tegelenudki pigem koolid ise, siis nüüd on kirjeldatud senisest enam ootusi õppematerjalile ja lahenduse võivad välja töötada ka ettevõtted ja erialaliidud.

Kaasaegsete õppematerjalide väljatöötamine kutseõppes on üks osa digipöördest ja Eesti elukestva õppe strateegia 2020 rakendamisest. Digipöörde üks eesmärk lisaks elanikkonna digioskuste arendamisele on integreerida senisest paremini digivõimalused õppeprotsessi. Hanked viiakse läbi Euroopa Sotsiaalfondi tegevuse „Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine“ raames.

Välja on kuulutatud hanked 11 valdkonna õppematerjalide väljatöötamiseks:
•Interaktiivne e-õpik „Tehniline joonestamine puidutöötlemises“
•Interaktiivne e-õpik „Aianduse põhialused“
•Interaktiivne e-õpik "Mesilaspere hooldamine“
•Auditoorset õpet toetav e-kursus „Hoonete hüdroisolatsioonitööd“
•Auditoorset õpet toetav e-kursus „Erialane keemia ja materjaliõpetus dekoraatoritele ja stilistidele“
•Auditoorset õpet toetav e-kursus „Ühiskonnaõpetus läbi tänapäeva kunsti ja popkultuuri“
•Auditoorset õppetööd toetav e-kursus „Veokorraldus“
•Digitaalne õppematerjal „Kultuurilugu: interaktiivne ajatelg ja harjutused“
•Digitaalne õppematerjal „Veokorraldaja erialase eesti keele õppevideod ja harjutused“
•Disaini- ja käsitöövaldkonna digitaalne õppematerjal:  Õpiobjektid „Kavandamise ja kujundamise õppematerjal käsitöö erialadele“
•Auditoorset õpptööd toetav e-kursus “Elektritehnika“

Õppematerjalid on mõeldud kutseõppeasutustele ning peavad toetama tasemeõppe õpiväljundite saavutamist. Hanke täpsemad tingimused leiab siit.

Pakkumiste esitamise tähtaeg on 4. detsembril 2017 aadressil karin.ruul(ät)hm.ee.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet