Haridus- ja Teadusministeerium kutsub kaasa rääkima Eesti keelevaldkonna arendamise üle


Avaldaja:Madli Leikop19. Detsember 2017

Haridus- ja Teadusministeerium on välja töötamas uut Eesti keelevaldkonna arengukava, kus sõnastatakse eesti keele kasutamise, arendamise ja hoidmise eesmärgid, samuti eesti keele, eesti keele kui teise keele ja võõrkeelte oskuse ning õppe eesmärgid Eestis.

Arengukava eelnõu saadetakse partneritele arvamuse avaldamiseks. Ministeeriumi veebilehel http://www.hm.ee/keelekava saavad eelnõuga tutvuda ja tagasisidet anda kõik soovijad. Ministeerium ootab tagasisidet kuni jaanuari lõpuni.

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps sõnas, et keel hõlmab kõiki eluvaldkondi ja puudutab kõiki inimesi. „Eesti keele elujõudu saavad hoida ja tõsta vaid Eestimaal elavad inimesed ja meie rahvuskaaslased ise, kui kasutame ja õpetame seda keelt ning anname seda edasi oma lastele,“ ütles minister Reps. „Igal inimesel on praegu võimalik kaasa rääkida Eesti keelevaldkonna arendamise üle.“

Eesti keelevaldkonna arengukava 2018-2027 „Keel loob väärtust“ jätkab suures osas eelmise arengukava sihte, kuid fookuses on keelekasutaja ja tema vajadused.

Uue arengukava üldine eesmärk on see, et iga Eesti elanik tahab, saab ja oskab kasutada eesti keelt ja valdab võõrkeeli. Sihid seatakse kolmes osas: eesti keele staatus ja maine, keeletaristu ning keeleõpe.

Eesmärkideks on, et eesti keele tugev positsioon säilib kõigis kasutusvaldkondades ja igas eas inimeste seas; et eesti keel on peamine asjaajamis- ja töökeel ning suhtluskeel Eestis; et Eesti keele- ja kultuuriruumis on oma koht ka rahvusvähemuste keeltel ja kultuuridel; et kõigil soovijatel on võimalik saada kvaliteetset eesti keele õpet; et säilib välismaal kasvava noore põlvkonna eesti keele oskus; et eesti keel kohaneb paindlikult teaduse ja tehnoloogia kiire arenguga; et inimesed õpivad ja oskavad rohkem ja erinevaid võõrkeeli.

Arengukava üks lähtealuseid on tänavu kevadel läbi viidud keeleseisundi uuring, mis osutab, et eesti keele kaitsmise kõrval tuleb pöörata rohkem tähelepanu selle kasutamisvõimaluste avardamisele ning kohaneda ühiskonna pidevalt muutuva keelenõudlusega.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal:

 


 

Harno logo