6. veebruaril tähistatakse ülemaailmset turvalise interneti päeva


Avaldaja:Laura Vetik18. Jaanuar 2018

2018. aastal tähistatakse rahvusvahelist turvalise interneti päeva 6. veebruaril. Seekordseks fookusteemaks on internetis käitumise kultuur, vastutus ja hoolimine. Kutsume koole ja lasteaedasid turvalise interneti päeva tähistama!

Päeva üleskutsega „Loo, suhtle ja jaga hoolivalt – parem internet algab sinust“ soovime tõstatada interneti suhtluskultuuri valukohti ja leida võimalikke lahendusi, et internet oleks kriitika, kiusamise ja hukkamõistu asemel üksteise toetamiseks.

Kutsume ka Teie kooli, lasteaeda ning huviringi turvalise interneti päeva tähistama! Soovime, et Eesti erinevates kohtades saaksid nii õpilased, õpetajad kui ka lapsevanemad Teie abiga osa turvalise interneti päevast ning oleksid nutivahendite kasutamisel veelgi nutikamad.

Palume Teil Targalt internetis veebilehel teada anda, mida vahvat teie koolis, lasteaias või huviringis selle päeva või nädala raames teha plaanitakse! Kõik üritused kantakse interaktiivsele Eesti kaardile, mille leiab Targalt internetis veebilehelt. Oleme koostanud ka Turvalise interneti päeva 2018 kogumiku, kust leiate temaatilisi teavitusmaterjale ja soovitusi turvalise interneti päeva tähistamiseks.

2017. aastal korraldati turvalise interneti päeva puhul 185 teavitusüritust, kus osales 28 700 inimest. Näiteks viidi läbi temaatilisi ainetunde ja arutelusid, korraldati kampaaniaid, konkursse ja näitusi, loodi plakateid, videoid ning temaatilisi koomikseid, kirjutati esseesid, loodi infostende jne. Kõikide eelmise aasta üritustega on võimalik tutvuda siin>>

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet