Martna Põhikoolis oli veebruaris kolm digisündmust


Avaldaja:Madli Leikop27. Veebruar 2018

Martna Põhikool tähistas Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva digiürituste sarjaga. Veebruar oli täis tihedat tööd ja teadmiste kontrolli: animeeriti plakateid, tehti mini-Robotexi ja peeti nutiviktoriini. Üritused on seotud Erasmus+ projektiga “Programmeeri oma tulevikku”.

Loo ja fotod saatis Koolielule Martna Põhikooli õpetaja, Erasmus+ projekti “Programmeeri oma tulevikku” koordinaator Kaire Mustjatse

Esimene ja kõige mahukam sündmus oli mini-Robotex “Martna - meie kodukoht 100 aasta pärast”

Kooli 1.-6. klassi õpilased olid jaotatud üheksasse segavõistkonda. Kapteniteks olid 5.-6. klassi õpilased. Lapsed lasid oma fantaasial lennata ja kujutasid ette, milline on meie kodukoht 100 aasta pärast.

Nelja nädala vältel tehtud töid esitleti 22. veebruaril žüriile ja 23. veebruaril kooli õpetajatele ning vanematele õpilastele. Žürii hinnangul olid kõik võistkonnad teinud palju tööd ja parimate väljaselgitamine polnud kerge. I koht anti üsna üksmeelselt ja piisava eduga Kristiina Kimsto (6. klass)  juhitud võistkonnale. Võistkonnas olid veel Ave-Liisa Aasmäe (4. kl), Oskar Otsus (2. kl) ja Maribel Maranik (1. kl). Sellele võistkonnale andsid juhendajad Järvi Kimst ja Kairi Mustjatse välja ka eripreemia kohusetundlikkuse, aktiivsuse, töökuse, sõbralikkuse ja suurepärase omavahelise koostöö eest. II-III koha vahe oli napp. II koha sai Kristofer Katteli (6. klass) meeskonna töö. Võistkonnas olid veel Maarja Maranik 4. klassist ja 2. klassi poisid Janari Sillamaa ja Kalle Vaher. III koht Kaspar Kantsi (5. klass) võistkonnale koosseisus Kalju Vaher ning Mia Madleen Urm 1. klassist ja Kristo Tikerpuu 3. klassist.

Võidutöös kasutati robotitena Ozobotte ja Lego WeDo-sid. Ehitusmaterjalina hulgaliselt erinevaid legosid. Töö idee: on toimunud suur kliimasoojenemine ning puud, põõsad on troopilised ning loomadki vastavad.

Üritusest valmis ka väike videokokkuvõte, mida saab vaadata siit: https://www.youtube.com/watch?v=YYqBr8BhS5Y

Animeeritud plakatite konkurss "EV 100"

15. jaanuarist 15. veebruarini toimus animeeritud plakatite konkurss 4.- 8. klassi õpilastele. Programmeerida tuli plakat, millel oleks kujutatud Eesti sümboolikat, taustaks valitud vastavasisuline pilt ja taustamuusikana kõlaks laul või muusikapala Eesti autoreilt ja esitajailt. Programmeerimiseks kasutati keskkonda Tynker.

23. veebruaril tehti kokkuvõtteid plakatikonkursi EV100 tulemustest. Töid hindas žürii koosseisus Martna kooli direktor Tiit Aedmäe, õpetaja Anu Voll, Lääne-Nigula valla haridusnõunik Kaie Talving, Martna osavalla vanem Janno Randmaa ja HITSA ProgeTiigri programmijuht Kristi Rahn. Oma lemmikut valis ka rahvas.

Žürii ja rahva arvamused parima osas langesid kokku, võitis Kristjan Kimsto 8. klassist. Ka teine koht langes kokku, Sonia Kurberg 5. klassist. Žürii andis teise koha punktid ka Kaarel Kantsile 8. klassist. Rahva arvates oli kolmanda koha vääriline Anni Raagmaa.

Clipboard03.jpg

Kristjan Kimsto võidutöö

Clipboard02.jpg

Sonia Kurbergi II koha töö

Nutiviktoriin “EV 100”

Veebruarikuu igal neljapäeval toimus koolis nutiviktoriin, kus küsimused puudutasid Eesti ajalugu, kirjandust, kunsti; kõigil kordadel  25 küsimust. Küsimuste koostamisel arvestati sellega, et kõigil õpilastel, nii noorematel kui ka vanematel, oleks võimalik kogeda teadmisrõõmu. Küsimustele vastamiseks kasutasid õpilased oma telefone või kooli tahvelarvuteid. Keskkonnad, mida kasutati olid Quizizz, Quiznetic ja Kahoot. Küsimused koostas ja viktoriini valmistas ette õpetaja Järvi Kimst.

Õpilased olid loositud 13 võistkonda, mille kapteneiks 7.-9. klassi õpilased. Nii said nooremad õppida vanematelt koolikaaslastelt erinevates äppides küsimustele vastamist. Heade tulemuste saavutamiseks oli muidugi suur roll ka omavahelisel suhtlemisel ja koostööl.

I koha sai võistkond koosseisus Mattias Kerge (9. kl), Karl Suur 6. klassist, Karl Rasmus Jõemaa 3. klassist ja Kätli Männi 1. klassist. II koht :Kaarel Kants (8. kl), võistkonnas veel Kaspar Kants ja Marko Pukk 5. klassist ning Kristo Tikerpuu 3. klassist. III koht: Kaisa Rämman (8.kl) ning Kadriin Lillelaid 7. klassist, Kristin Danilov 5.k lassist ja Oskar Otsus 2. klassist.

23. veebruaril jagatud auhindade laua katmisele andsid oma panuse lisaks meie oma koolile ja Erasmus+ programmile ka HITSA ProgeTiiger ja Lääne-Nigula vallavalitsus.

Samal teemal: