Saada oma uurimistöö õpilaste teadusajakirja Akadeemiake


Avaldaja:Riin Veidenberg13. Aprill 2018

Läheneb õpilaste teadusajakirja Akadeemiake uurimistööde saatmise tähtaeg. Töid saab esitada kuni 20. maini.

Akadeemiake on ainus kooliõpilaste uurimistöid ja esseesid avaldav eelretsenseeritav veebiajakiri Eestis, mis on järjepidevalt tegutsenud 11 aastat. Uurimistöid toimetab ja tagasisidestab vabatahtlik üliõpilastest ja ekspertidest koosnev toimetuskolleegium.

Tähtaeg on 20. mai. Uurimistööle esitatavad nõuded on toodud Akadeemiakese
kodulehel: http://akadeemiake.ee/nouded-uurimistoole/

Parimad tööd avaldame Akadeemiakese järgmistes numbrites.

Loe ka Akadeemiakese viimast numbrit (http://www.akadeemiake.ee), kus avaldati üheksa kõrgetasemelist uurimistööd. Lisaks leiab Akadeemiakese kodulehelt juhendmaterjale uurimistöö planeerimiseks, koostamiseks ja vormistamiseks. 

http://www.akadeemiake.ee
https://www.facebook.com/akadeemiake/

Akadeemiakese väljaandmist toetab Haridus- ja Teadusministeerium.

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet