Rahvusvahelistumise koolituselt Euroopast


Avaldaja:Madli Leikop03. Mai 2018

Käimas on tihe rahvusvahelise koostöö edendamine läbi koolituste, töövarjutamise ja koostööprojektide.

Pelgulinna Gümnaasium on valinud endale käesolevaks aastaks projektipartneriks Euneos-e, mis baseerub erinevate maade endiste koolijuhtide koostöökogukonnal. Ettevõte on registreeritud Soomes, kuid tegevused toimuvad üle Euroopa. 

Euneos pakub kursuseid tehnoloogia paremaks kasutamiseks, juhtimisplaanide loomiseks (digitaliseerimisest rahvusvahelisemaks muutumiseni), keeleõppeks, aga ka erinevatest metoodikatest nagu mänguline õpe ja e-hindamine.

Frank Schmitz, endine koolijuht Hollandist, toob välja, et näiteks rahvusvaheline koostöö on oluline eelkõige õpilastele, kes peavad tulevikus asuma tööle teistsuguses keskkonnas kui nende vanemad praegu. Noored peavad olema globaalsed maailmakodanikud, kes oskavad töötada inimestega Uruguaist Ameerikani. Mida varem me pakume õpilastele rahvusvahelisi võimalusi, seda kergem neil on.

Noorema generatsiooni koolitaja Spasija Makedooniast peab oluliseks, et kool vaataks asju Euroopa vaatest, nii saab pakkuda kõikidele parimat haridust ja karjäärivõimalusi üle maailma. Koolid peaksid õpetajaid toetaama ja valdama piisavalt ka rahvusvhaelise koostöö juriidilist poolt. 

Kursus „Make your school more international“ toimub igal aastal kolm korda ja toob kokku aastas üle 100 õpetaja ja koolijuhi (https://www.euneoscourses.eu/). 

DSC_9049.JPG

Toetus on saadud SA Archimedese Erasmus+ õpilähetuse programmist K1  projektist "Pädevuste arendamine muutunud õpikäsituse elluviimiseks".

Loo ja foto saatis Koolielule Pelgulinna Gümnaasiumi arendusjuht Birgy Lorenz

Samal teemal: