Õpilasuurimus kujundavast hindamisest: viiendik tagasisidest on sõnaline


Avaldaja:Laura Vetik29. Mai 2018

Kujundav hindamine toetab õppija õppimisprotsessi, mitte ei sea eesmärgiks anda arvulist hinnet omandatud teadmistele. Kuidas seda hindamisviisi tegelikkuses koolis rakendatakse, uuris Põltsamaa Ühisgümnaasiumi õpilane Kelli-Karita Jefimov.

Vanem põlvkond on harjunud, et  teadmiste omandamise mõõdupuuks on hinded. Seda on nimetatud ka traditsiooniliseks hindamismeetodiks: õpetaja annab õpilasele teadmise, õpilane õpib ja järgneb teadmiste kontroll.

Kujundava hindamise põhimõte on toetada õpilase arengut tihedama tagasisidestamise kaudu kogu õppeprotsessi vältel – uue teadmise omandamine on justkui jagatud väiksemateks sammudeks, mida õpilane ja õpetaja koos jälgivad ning mille tulemusena on õpilane enne lõplikku teadmiste kontrolli või hinde saamist oma tasemest rohkem teadlik.

Loe edasi ERR Novaatorist.

Allikas: ERR Novaator

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet