Tartu Ülikool ühendab jõud U4-võrgustiku tippülikoolidega


Avaldaja:Madli Leikop22. Juuni 2018

Tartu Ülikool hakkab koos U4-võrgustikku koondunud Genti Ülikooli, Göttingeni Ülikooli, Gröningeni Ülikooli ja Uppsala Ülikooliga valmistama ette Euroopa ülikooli projektitaotlust Euroopa Liidu uue rahastusmeetme jaoks, tugevdades Euroopa Liidu Erasmus+ programmi tegevusi.

U4-võrgustik on asutatud 2008. aastal. See tugevaks ja jätkusuutlikuks kujunenud võrgustik toetab väga paljudes vormides ja valdkondades koostööalgatusi hariduse, teaduse ja institutsioonide juhtimise alal.

U4 pole üksnes uute algatuste koostööplatvorm, vaid selgelt uuenduste ja muutuste elluviimisele suunatud võrgustik. Erinevalt teistest ülikoolide ühendustest osalevad U4 tegevustes aktiivselt nii üliõpilased, teadlased kui ka ülikoolide juhid. Oma eksperditeadmisi ja ressursse jagatakse uuenduslike protsesside algatamiseks ning ühiskondlikele probleemidele lahenduste leidmiseks. Suurt tähelepanu pöörab U4 altpoolt tulevate algatuste toetamisele. Lisaks aitab U4 leida häid partnereid Erasmus+ hariduskoostöös ja „Horisont 2020“ teaduskonsortsiumites osalemiseks.

Tartu Ülikool kutsuti U4 algatatud Euroopa ülikooli projektis osalema viienda tugeva ja kõrgetasemelise partnerülikoolina. Tartu Ülikooli kaasamine tugevdab võrgustiku praegusi tegevusi ning võimaldab veelgi rohkem panustada Euroopa kõrgharidus- ja teadusruumi arendamisse, toetudes keelte, kultuuride ja keskkondade mitmekesisusele. 

U4 seab koos Tartu Ülikooliga kõrge eesmärgi: olla tunnustatud tõelise Euroopa ülikoolina, pakkudes avatud, lõimitud ja piirideta keskkonda tipptasemel õppe- ja teadustööks, samuti võimaldades üliõpilastele ja töötajatele vaba liikumist võrgustikus osalevate asutuste vahel. 

Tartu Ülikoolis juhib koostööd U4-võrgustikuga arendusprorektor Erik Puura. 

„Meil on oma tugevatelt partneritelt palju õppida, samas saame nn uue Euroopa parima ülikoolina anda kindlasti ka ise suure panuse,“ rääkis ta ning lisas, et Uppsala, Gröningeni, Göttingeni ja Genti ülikool on teinud U4 nime all väga tihedat koostööd juba pikka aega.

Euroopa ülikoolide projektitaotluste voor kuulutatakse eeldatavalt välja juulis ja taotluste esitamise tähtaeg määratakse 2019. aasta algusse.

Allikas: TÜ pressiteade. 

Samal teemal: