Valminud näidisõppekavad aitavad käivitada huviringe nii loodusõpetuses kui astronautikas


Avaldaja:Madli Leikop03. Juuli 2018

Eesti Teadusagentuuri tellimusel on valminud üheksa näidisõppekava loodusõpetuse ja tehnika valdkonna huviringide alustamiseks.

Loodusteaduste ja -tehnika valdkonna huviringide mitmekesisus on huvihariduses ja -tegevuses vähene. Selleks, et anda ideid ja lihtsustada uute teadushuviringide käivitamist, sisaldavad loodud üheksa näidisõppekava nii õppeprotsessi kirjeldusi kui metoodilisi juhiseid juhendajale.

Näidisõppekavad pakuvad tähelepanekuid ja ideid, mida huviringides läbi viia. Näiteks loodusõpetuses on eksperimentide hulka valitud nii meisterdamist kui vaatlemist ja uurimist. Kosmoseringides saavad õpilased teoreetilisi teadmisi universumist ja astronoomiast ning lisaks õpivad läbi viima mõõtmisi, katsetama prototüüpe ja tegema meeskonnatööd. Inseneeria aitab alustaval või juba toimival huviringil tutvustada elektroonikat, prototüüpide loomist ja testimist.

Audio-videoproduktsiooni näidisõppekava aga jagab nõuandeid, kuidas õpetada noortele videote tegemist, et saada osavateks youtuberiteks.

Näidisõppekava testinud Pernova hariduskeskuse õppealajuhataja Astrid Viik ütles: „Näidisõppekavadest on suur abi noorele juhendajale, kes pole enne õppekava tegemisega kokku puutunud. Kui noor õpetaja leiab näidisõppekavadest endale sobiva teema, saab ta sellest palju tuge. Kindlasti tuleks jätkata samasuguste näidisõppekavade tegemist ja lisada rohkem huvikooli õppekavade lõimingut, mis annaks  parema praktilise väljundi ja meeskonnatöö kogemuse.“

Veel lisanduvad uued näidisõppekavad selle aasta oktoobris-novembris  järgnevatele huviringidele: „Rakett69 huviring“, „Mänguline matemaatika“, „Loodusteaduslikud eksperimendid“, „Teaduslik kokandus“, „Teadusteater“, „Leiutamine“ ning „Lennundus ja droonid“. Näiteks on huviring "Mänguline matemaatika" planeeritud 9-12aastastele lastele, kus matemaatika lõimitakse programmeerimise ja robootikaga. Tundides lahendatakse elulist probleemi esmalt matemaatiliselt, hiljem see visualiseeritakse roboti abil ning korraldatakse katseid. 

Valminud näidisõppekavad:
1.Loodusringid „Loomariiki avastamas – esimesed tutvused“ või „Maa ja teadus“ 1.-3. klassile ja 4.-6. klassile „Seiklused loomariigis – lõputu mitmekesisus“ või „Geoloogiaring ehk tunne Eestimaad“. 
2.Loodusõpetuse praktilised tegevused 1.-3. klassis „Igapäevane teadus lastele“ 1. osa, 2.osa ja 3. osa. 
3.Kosmoseringideks saate mõtteid kahest näidisest „Uurime Universumi“ ja „Astronautika akadeemia“, mis on eelkõige 4.-6. klassile.
4.Tehnikavaldkonnast huvitatutele on ideid inseneeria huviringiks ja audio- ja videoproduktsiooniga tegelemiseks 7.-9. klassile.

Kõik näidisõppekavad leiab Eesti Teadusagentuuri kodulehelt

Näidisõppekavad on valminud TeaMe+ programmi raames Euroopa Regionaalarengu Fondi toel.

Lisainformatsioon: http://www.etag.ee/teadushuviharidus 

Allikas: ETAGi pressiteade. Foto: Unsplash, Nicolas Thomas

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet