Algas Tallinna Ülikooli rahvusvaheline suvekool


Avaldaja:Madli Leikop10. Juuli 2018

Tallinna Ülikooli rahvusvaheline suvekool Tallinn Summer School toimub sellel aastal 9.-27. juulini ning programmis on 18 kursust. Mõnele kursusele on registreerimine veel avatud. Oodata on umbes 340 osalejat pea 60 riigist.

Kõige rohkem osalejaid on Eestist, Venemaalt, Suurbritanniast, Saksamaalt, Lõuna-Koreast ja Hollandist.

Rahvusvahelise suvekooli programm sisaldab keelekursuseid, loomingulisi töötubasid ning mitmesuguseid humanitaar- ja sotsiaalteaduste ning hariduse valdkonna kursuseid. Kõige populaarsemad on eesti, inglise ja vene keele, aga ka tõsimängude loomise ja koerte taju, käitumise ning inimene-loom interaktsioonide teemalised kursused.

Suvekooli suurim kursus on eesti keele ja kultuuri kursus, kus osaleb üle 60 inimese. Teist aastat järjest on programmis mängustamise (gamification) töötuba, mis algab 16. juulil. Mängustamine on mängu elementide kasutamine mittemängulises keskkonnas eesmärgiga tekitada mängulaadseid emotsioone ja kogemusi. Kõige enam on mängustamine levinud turunduses, kuid seda rakendatakse üha rohkem ka muudes valdkondades, sealhulgas hariduses.

2018. aasta programmis on ka mitmeid uusi kursuseid. Esmakordselt on huvilistel võimalus osaleda Tallinna Ülikooli, Norra Antrozooloogia Keskuse ja Eesti Abi- ja Teraapiakoerte Ühingu koostöös toimuval suvekursusel “Introduction to Canine Cognition, Behaviour and Human-Animal Interactions”, mis käsitleb koerte käitumise ja tajude temaatikat. Samuti toimub kursus “Educational Innovation: What is Behind the PISA Results“, mille eesmärk on luua võimalused haridusmuutuste kriitiliseks analüüsimiseks indiviidi, organisatsiooni ja haridussüsteemi tasandil, arvestades hariduspoliitilisi ja ühiskondlike protsesse ning toetamaks teadmusloomet ja haridusinnovatsiooni.

Tallinna Ülikooli rahvusvahelise suvekooli kohta saab lisateavet aadressilt http://summerschool.tlu.ee.

Allikas: TLÜ pressiteade. Foto: Unsplash, Tim Gouw.

Samal teemal: