Innovest saab taotleda vahendeid hariduslike erivajadustega õpilaste õppetöö korraldamiseks


Avaldaja:Laura Vetik13. Juuli 2018

12. juulist avab Innove taotlusvooru “Väikelahendused HEV õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse“. Toetust saavad taotleda kohaliku omavalitsuse üksused ja eraüldhariduskoolide pidajad. Kokku jagatakse projektide elluviimiseks 9,5 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusraha.

Toetuse andmise eesmärk on pakkuda üldhariduskoolide pidajatele ja koolidele tuge kaasava hariduse põhimõtete rakendamisel ning luua tuge vajavatele õpilastele eeldused õppimiseks elukohajärgses koolis, võimalusel ka tavaklassis.

„Kõigile lastele parimate õppimisvõimaluste loomine saab toimuda edukalt vaid kõikide osapoolte koostöös. Paljud lapsed vajavad õppimiseks täiendavat tuge ja selleks kohandatud õpikeskkonda –  seda eesmärki kaasava hariduse meede kannabki,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps.

Innove elukestva õppe keskuse juhi Maarja Parve sõnul võivad projektid sisaldada nii ruumide kohandamist kui ka sisustamist ja õppevahendite või -materjalide ostu. „Näiteks võib olla erivajadusega laste kaasamiseks vaja kooli õueala kohandada, sisustada väiksemaid ruume või ehitada eraldi teraapiatube, paigaldada kaldteid või lifte. Toetatakse ka õppevahendite ja spetsiifiliste arvutiprogrammide ostu – täpset nimekirja ei ole, kõik sõltub konkreetse omavalitsuse ja kooli vajadustest,“ selgitas Parve.

Käesoleva vooru eelarve on kokku 9,5 miljonit eurot ning see on jaotatud eraüldhariduskoolide pidajate ja kohalike omavalitsuste vahel põhikoolis õppijate arvu alusel. Kohaliku omavalitsuse üksus või erakooli pidaja saab toetust taotleda kuni talle kehtestatud piirsummani. Toetust saab taotleda kuni vabade vahendite lõppemiseni.

Taotlusvooru viib läbi Sihtasutus Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Kõik taotlejad on oodatud ka Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldatavatele piirkondlikele kaasava hariduse arengupäevadele augustis ja septembris, kus tutvustatakse ka taotlusvooru üldtingimusi. Arengupäevade info ja registreerumine

Täiendav teave vooru kohta on leitav siit

Allikas: SA Innove

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet