Kultuurikatla täitsid arvamused haridustehnoloogiast


Avaldaja:Madli Leikop13. September 2018

Tallinnas Kultuurikatlas toimus 12. septembril 4. haridustehnoloogia konverents Edu EXEX. Ettekanded ja küsimused keskendusid digiajastule hariduses, tehnoloogiakasutusele õppetöös, haridustehnoloogia edulugudele koolides.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse juhatuse esimees Heli Aru-Chabilan tutvustas kuulajatele hariduselu mõjutavaid tehnoloogiatrende, põhikooli ja gümnaasiumi informaatika õppekava täiendusi, HITSA uusi arendusprojekte ning plaane, kuidas toetada õpetajate digipädevuste arengut. 

HITSA aitab koolidel parimaid valikuid teha

„Eelmisel aastal möödus 20 aastat Tiigrihüppe algusest. Initsiatiiv, mille eesmärk oli koolide varustamine interneti ja arvutitega. Sellest kasvas välja midagi enamat, veendusime, et suudame olla innovaatilised, käia riigina täiesti uutel radadel,“ sõnas Heli Aru-Chabilan. Nagu toona ei teatud täpselt, missuguseks kujuneb infoühiskond, ei tea me ka täna, kuidas tehnoloogia areng tulevikku mõjutab. „Haridussüsteemi ülesanne on aidata neil, kes eelmisel nädalal kooliteed alustasid, aastal 2030, mil nad keskhariduse on kätte saanud, siin tehnoloogiarikkas maailmas hakkama saada,“ sõnas esineja. Ta rõhutas, et HITSA meeskond soovib teha koostööd erinevate osapooltega, et HITSA tegevus tehnoloogiauuenduste maaletoomisel ja teaduspõhiste näidete otsimisel, mida tehnoloogia õppeprotsessile annab, jõuaks rohkemate koolide ning õpetajateni. „Tehnoloogia saab haridussüsteemile appi tulla. TALISe uuring näitas, et suurim probleem on õpetaja jaoks õpetamiseks vajalik IKT-oskuste tase, veerand õpetajaskonnast tunneb, et see pole piisav,“ sõnas Heli Aru-Chabilan. HITSA koolitused ja uued programmid aitavad olukorda muuta: meeskonnapõhised koolitused koolidele, kus digitehnoloogia kasutus on passiivsem; eestvedajate programm tehnoloogiakasutuse liidritele, kes toovad õppetöösse uusi IKT-vahendeid ja innustavad kolleege neid kasutama; tehnoloogiatrendide arengute seire, et koolid saaksid teha enda jaoks õigeid valikuid jpm. 

Clipboard01.jpg

Õppimise keskkond tuleb endal luua

Cisco Eesti juht Lauri Makke arutles oma ettekandes, millised tehnoloogiad toetavad õppimist üle piiride, igal ajal, iga seadmega? Kuidas toetada õpilast õppimisel asukohast olenemata?

„Enamik kohalolijatest on see pool, kes tegeleb inimestega. Cisco on see pool, kes tegeleb tehnoloogiaga,“ tutvustas Lauri Makke ettevõtet. Cisco on maailma suurim võrguettevõte. Cisco tegevus puudutas möödunud aastal rohkem kui 30 000 kooli üle maailma, Cisco tehnoloogiaid on aastate jooksul õppinud 6 miljonit inimest, sh suur hulk ka Eestis;, ülikoolid ja rakenduskõrgkoolid õpetavad Cisco tehnoloogiaid. „Ükski tehnoloogiline lahendus ei tööta, kui ei ole korralikku võrku all. Iga kool peaks enne digiseadmete soetamist veenduma, et infrastruktuur on korras ja et on inimesed, kes suudavad seda kõike hallata ja kasutada. Muidu on nii, et seadmed pannakse paika, aga ei ole inimesi, kes neid kasutaks,“ sõnas Makke.  

Ta tõi näiteid õppimisvahenditest nagu digitahvel, koosolekuvahendid, sõnumiside, failide jagamine, kolmanda osapoole rakendused (haridusäpid, e-õpikud). „Kui need kõik kokku viia, saame suurpärase lahenduse tunni jaoks, aga ka õpetajate koostööks, suhtluseks lastevanematega. On vaja platvormi,  kus seda kõike oleks võimalik teha ja see platvorm peab olema lihtne,“ tõi Lauri Makke kuulajate silme ette pildi digiajastul õppimisest.

Õpilased ja IKT

IKT on kõikjal - mida kool saab teha, et ellu astuksid õige IKT-alase ettevalmistusega noored? Sellel teemal kutsus kuulajaid kaasa mõtlema Kogukond Tech Sisters MTÜ juhatuse liige Vanessa Vorteil. Millised on noorte digipädevuse nõrgad kohad? Millised on peamised müüdid IKT õppijatest ja ametikohtadest? Kuidas leida ja innustada  noori IKT-d õppima?

Tech Sisters alustas 2013. aastal, kui grupp asutajaid leidis, et on vaja IT-valdkond inimestele lähemale tuua. Nad korraldavad üritusi gümnaasiumiõpilastele ja täiskasvanutele. 

Vanessa Vorteil meenutas oma haridustehnoloogi kogemusest, mis oli noortele koolis digikasutuses problemaatiline: infootsing internetist, sest infot on liiga palju; turvalisus ja teadmised digitaalsest jalajäljest, mis on avaldamiseks sobilik ja mis mitte; probleemilahendusoskus ja mõistmine, et ühel probleemil võib olla mitu lahendust. 

Müüdid IKT-sektori kohta levivad ka noorte seas: et see on patsiga poisi valdkond, et IT on programmeerimine ja arvutite parandamine, et IT on väga keeruline, et seal valdkonnas on raha. „Aga nagu igas teises valdkonnas tuleb IT-ski end alt üles töötada. Ainult üksikud hakkavad kohe algusest väga suurt palka teenima, teistel läheb selleks aega,“ sõnas Vorteil.

Külalistunnid, karjääriõpetus, töövarjupäevad, ettevõtete külastused, huviringid, valikkursused on abiks, et muuta noorte suhtumist ja arusaamu IT-sektoris töötamisest.

Kas on alternatiivi tehnoloogiakasutusele õppetöös?

Paneeldiskussioon keskendus teemale, mis ärgitaks õpetajaid tunnis digivahendeid kasutama, kas infotehnoloogia kasutusele õppetöös on alternatiivi. Arvamust avaldasid Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonna juhtaja Andres Ääremaa, Tartu Erakooli nõukogu esimees Urmo Uiboleht ja ITL-i juhatuse esimees Ivo Suursoo. 

Clipboard03.jpg

Kõlanud mõtteid: 

- Tehisintellekt ei hakka mitte kunagi asendama õpetajat, aga temast saab õpetaja abiline. Näiteks lihtsama info jagamisega (mis kell tunnid algavad, mis jäi õppida jms) ei pea koormama õpetajat, infot saab edastada tehisintellekt.

- Küsimus ei ole enam ammu selles, kas kasutada tunnis digiseadmeid, sh nutitelefoni. Küsimus on, milleks neid kasutada. Me keegi ei taha, et lapsed jääksid ilma tulevikus eluliselt vajalikest oskustest.

- Koolis õpetatakse palju vahendeid, mida kodudes ei ole: robootikakomplektid, 3D-printerid. Digiseadmete spekter on oluliselt laiem kui vaid nutitelefonid.

- Eeldame sageli, et digivahend tähendab ekraani. On hulk digivahendeid, kus ekraaniga pole mingit pistmist, tuleb neid vahendeid üles leida.

- Toetusmeetmed tehnoloogia kasutuseks õppetöös on olemas: koolitused, õppematerjalid, toetus vahendite ostmiseks. Kõik algab ikkagi kooli juhtimisest, koolijuhist, kui nõudlik ta on, kuidas ta meeskonna moodustab ja millist koolikultuuri tahab. 

- Koolijuht vastutab kõige eest, mis ei õnnestu. Kõik, mis on õppetöös head, on õpetajate töö vili. Koolijuhi roll on toetada õpetajat, et õnnestumisi oleks ohtralt. Oluline on teada, et tehnoloogiakasutus tunnis ei ole kohustus, vaid õpetaja vabadus teha asju kaasaegselt. 

- Oleks hea, kui koolides oleks tehnoloogiaevangelistid, kes on tehnoloogiakasutuse eestvedajad. Tuleb leida lahendus, et nad jääksid kooli, mitte ei suunduks aasta-paari pärast edukasse IT-firmasse. 

- Tehnoloogiakasutust ei saa koolis kohustuseks teha, veel vähem et see toimuks igal pool ühtse standardi järele. Iga kool ehitab üles talle sobiva keskkonna, selleks on võimalusi piisavalt. 

- Koolikultuur määrab, kuidas digilahendustesse suhtutakse ja kas seda väärtustatakse õppetöö osana. Eesti kooli tugev külg on iseseisvad õpetajad ja vabadus valida, kuidas soovitud õpitulemusteni jõuda. 

Valga Gümnaasium pälvis haridustehnoloogia aastaauhinna

Konverentsil anti välja ka haridustehnoloogia aastaauhind. Selle sai Valga Gümnaasium kehaandurite kasutamise eest õppetöös. Nimelt katsetasid Valga Gümnaasiumi õpilased kevadel ajulainete visualiseerimise mõõtmisandureid NeuroSky MindWave ja mitmeid teisi kehaandureid. Seadmed saadi Innove korraldatud ESFi taotlusvoorust. Viis kooli tegid ühise taotluse, iga kool sai esialgseks katsetamiseks ja õppematerjali väljatöötamiseks ühe nutika komplekti - nutiriiete, ruumiandurite, digikunsti, teaduslabori ja kehaandurite komplekti. 

Haridustehnoloogia konverentsi korraldas konverentsi- ja turundusettevõte Confent koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, Innove, Cisco, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni Liiduga. 

Fotod: kuvatõmmis veebiülekandest.

Samal teemal: