Uus konkurss innustab noori lahendama oma kogukonna probleeme


Avaldaja:Eva Toome20. September 2018

Kategooriad:Konkursid

Konkurss kutsub 18-30-aastaseid noori lahendama oma kogukonna probleeme, parimad ideed pälvivad kuni 6500 euro suuruse toetuse.

Õpetajate puudusest bussipeatuses igavlevate noorteni, nutisõltuvusest nigela prügikorralduseni – Euroopa Solidaarsuskorpuse värske konkurss kutsub noori märkama ja lahendama oma kogukonna probleeme.
Euroopa Solidaarsuskorpuse uus ideedekonkurss, mis on mõeldud vähemalt viieliikmelistele noorte gruppidele, kes soovivad anda vabatahtliku panuse ühiskonna valupunktide märkamiseks.

Juba 7. oktoobriks oodatakse meeskondadelt nägemusi oma kogukonna probleemidest ning ideekirjeldusi nende lahendamiseks. Parimad projektid saavad kuni 6500-eurose rahastuse ja kogenud juhendajate toetuse oma ideede ellu viimiseks.

SA Archimedese noorteagentuuri juhataja Reet Kosti sõnul on konkursi eesmärk innustada noori lahendama neidsamu muresid, millest kõnelevad kodus nende vanemad, räägivad koolis õpetajad ja kirjutavad ajalehed, aga lisaks tooma esile ka uusi valupunkte, mida pole veel ühiskonnas teadvustatud, kuid mida noored on märganud. „Väga põnev oleks teada, kuidas lahendaksid noored ise näiteks kooliaasta alguses palju kõneainet pakkunud kampade kogunemise ja kraaklemise, mida üritati ära hoida lausa valitsuse tasemel. Millise ideega aitaksid noored vähendada innustavate õpetajate puudust koolides,“ loetles Kost näiteid võimalikest probleemidest. 

29. septembril toimub Tallinnas Erinevate Tubade Klubis Euroopa Solidaarsuskorpuse teabepäev ja kohalike solidaarsusprojektide ideede inkubaator, kuhu on oodatud kõik projektis osalemisest huvitatud noored. Üritusel esinevad inspireerivate ettekannetega varem edukalt solidaarsusprojekte läbi viinud või vabatahtlikus teenistuses töötanud noored.

Inkubaatori raames juhendavad noori projektide kirjutamisel SA Archimedese noorteagentuuri kogenud spetsialistid ja vilistlased. Üritusele on oodatud kõik meeskonnad, kellel juba on idee kodukoha probleemi lahendamiseks ja kes vajavad abi projekti vormistamisel ja esitamisel, aga ka noored, kellel ideed veel ei ole, kuid kes on huvitatud panustamisest ühiskonna probleemide lahendamisse.

Ideede esitamise tähtaeg on 7. oktoobrer. Žürii valib välja parimad ja rojektid kestavad 2-12 kuud ja nende elluviimist rahastatakse aasta jooksul kuni 6500 euroga.

Euroopa Solidaarsuskorpus on Euroopa Liidu uus algatus, mis loob võimalusi noortele inimestele töötada ja vabatahtlikuna kaasa lüüa projektides nii enda kodumaal kui ka väljaspool kodumaa piire. 

Lisainfo: http://noored.ee/solidaarsuskorpus

Allikas: SA Archimedese pressiteade

Samal teemal: