Kogukond aitab õppetööd mitmekesistada


Avaldaja:Madli Leikop26. Märts 2017

Huvitava Kooli hiljuti toimunud vebinaril sai kuulda kaheksa kooli kogemustest, kuidas kogukonda õppetöösse ja õppekava arendamisse kaasata. Lühidalt: kuidas kogukond aitab õppimist elulisemaks ja huvitavamaks muuta.

Möödunud aastal oli kõikidel koolidel võimalik SA Innovest taotleda toetust projektidele, mis kaasavad nii kogukonda kui arendavad ka kooli õppekava. Toetust said kooli, kes tutvustasid23. märtsil toimunud vebinaril projektide tulemusi. Vebinari said jälgida kõik huvilised üle Eesti ja see on järelvaadatav siin: http://www.uttv.ee/naita?id=25452

Clipboard02.jpg

Vebinaril esinesid Haanja Kool, Häädemeeste Kool, Narva Keeltelütseum, Narva Paju Kool, Sinimäe Põhikool, Tamsalu Gümnaasium, Vastseliina Gümnaasium, Viljandi Gümnaasium.

Esinejad selgitasid, millist probleemi kogukondlike partneritega kooli õppekavas lahendati, mida oli vaja õppimises ja õpetamises muuta või uuendada. Nad rääkisid, kuidas leiti partnereid, kuidas planeeriti tegevusi, milline oli projektide tulemus, kas koostöö jätkub jpm. 

Tammsalu Gümnaasiumi direktor Tiina Parmasto sõnas, et ta oli koolijuhina äsja alustanud ja päevakorras oligi just kogukonna kaasamine kooli tegevustesse. „Taotluse esitamise võimalus tuli õigel ajal,“ ütles ta. Koolist kaasati ideede väljatöötamisse klassi-, kunsti- ja tööõpetuse õpetajad, kohalik omavalitsus aitas partnerite leidmisel kohalike ettevõtete seast. „Vastused tuli kolmelt ettevõttelt. Olime veidi pettunud, aga otsustasime, et võtame sellest maksimumi. Arutasime võimalusi, mida saavad kool ja ettevõtted koos teha. See kõik toimus enne taotluse esitamist Innovele, nii et projekti alustasime väga kindla tundega,“ sõnas Parmasto.  

Clipboard06.jpg

Clipboard04.jpg

Koostööpartnerid on Oruveski talu, kus tegeletakse loomakasvatuse ja käsitööga, teine kohalik ettevõte toodab puhastustarvikuid ja müüb puhastusteenust ning kolmandas toodetakse erilahendusega puitlagesid. „Viimast saame siduda poiste tööõpetusega,“ tõi Tiina Parmasto näiteks. Põhimõtteliselt tehakse kõigi kolmega koostööd nii, et igale kooliastmele on sobivad tegevused ja igasse õppeainesse leitakse sobivad näited. Üldise teemana on esil ettevõtlikkuse arendamine, karjääriõpe, praktiliste oskuste omandamine kasvõi koristusnippide näol. 

Narva Paju Koolil on kaks projektipartnerit – vaba aja ja loomingulise tegevuse keskus Gagarin ja mitteformaalse õppe keskus VitaTiim. Loomekeskus korraldab koolile töötube, VitaTiimist käivad koolis kohal abimehed, sest Paju kool on ainuke kool Narvas, kus õpilased õpivad lihtsustatud õppekava järgi. Nendele on eriti oluline käeline tegevus, võimalus materjale katsuda, tunnetada, näha töö reaalset tulemust. Rohkem on projektist mõjutatud kunstiõpetuse, loodusõpetuse ja tööõpetuse tunnid. Projekti tutvustanud õpetaja loetles projekti plusse: annab õpilastele uued võimalused loovate võimete arendamiseks ja kasutamiseks, tõuseb õpimotivatsioon, väheneb koolist väljalangemise risk. Õpetajatele tuleb õppereis Lasnamäe Põhikooli, kus on samuti LÕK-õppekava. 

Viljandi Gümnaasiumi projekti kogukonna ja kooli koostööst tutvustas direktor Ülle Luisk. Kool on tegutsenud viis aastat. „Suur väljakutse on hoida koolimeeskonda pideva arengu kultuuriruumis, et meie kõigi jaoks oleks loomulik mõelda, mida saaks õppetöös teha veel paremini. Selle projekti raames tahtsime laiapõhjaliselt üle vaadata seni tehtu ning kaasata  õpilasi ja lapsevanemaid, et nad harjuksid koolielus rohkem kaasa rääkima, et meie mõttetöö leiaks Viljandi linnas ja maakonnas laiema kõlapinna,“ ütles Ülle Luisk. „Muudatused, mida soovime teha, võivad rakenduda ükskõik mis koolielu valdkonnas, me ei piiranud ennast ainult õppekavaga. Kohe alguses plaanisime, et projekti süda on kõiki kaasav arenguseminar „Viljandi Gümnaasium 2.0“, kus arutelusid juhatavad õpilased.“

Clipboard08.jpg

Koostööpartnerid olid TÜ haridusuuenduse keskus, Viljandi hariduse arengu fond ja üks kohalik noortega tegelev MTÜ. Viis teemat olid nüüdisaegne õpikäsitus, koostöö, hindamine, vastutustundlik õppimine ja üldpädevuste arendamine. Seminar toimus veebruari alguses. „Teemad tunduvad esialgu paljuräägitud, aga proovisime neid lahti seletada õpilase ja lapsevanema tasandilt,“ sõnas Luisk. Seminaril osalejaid oli üle 80. Tänaseks on selginud konkreetsed muutmist vajavad kohad koolielus, näiteks õpetajad vajavad koostööd väiksemates meeskondades, õpilased vajaksid koolis nn vaikuse alasid jms.  

Liisi Sarap Sinimäe Põhikoolist jagas kogemusi kooli koostööst Sinimäe muuseumi, Rootsikeldri talu, Kiviõli seltsi, kunstikool Belbini, K.S. Pimestiku OÜ ja Artesti OÜ-ga. „Noored näevad võimalusi, mida kohalikud ettevõtted pakuvad, see inspireerib ettevõtlusega tegelema. Meeskonnakoolitustel oli igas grupis ka üks ettevõtja,“ selgitas Liisi Sarap.  

Clipboard10.jpg

Juba on toimunud viisakusenädal, mille pakkus välja Rootsikeldri talu. Kuidas käib tööle värbamine, kuidas kirjutada CV-d, kuidas käituda töövestlusel, kuidas tutvustada oma ideid – see oli viisakusenädala keskmes. Tulemas on kaubanädal. Artes OÜ tutvustab õpilastele, kuidas kaupu vitriinis välja panna, kuidas peab poes käituma ostja, kuidas müüja jne. Õpilased külastavad kohalikke ettevõtteid selle mõttega, et koostavad pärast ise õppeülesanded – kõigepealt kogutakse infot, siis analüüsitakse seda, siis valmivad ülesanded. Samas sõnas Liisi Sarap, et väga kaugele kodukohast ja õppekavast nad minna ei taha, sest sellega ei pruugi õpetajad kaasa tulla. 

Fotod: ekraanitõmmis. 

Samal teemal:

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet