Otsime gümnaasiume informaatika valikkursusi piloteerima


Avaldaja:Madli Leikop18. Oktoober 2018

HITSA otsib pilootkoole, kes oleksid valmis 2018/2019. õppeaastal osalema uute gümnaasiumi informaatika ainekava valikkursuste loomises ja piloteerimises.

Pilootkooli õpetajatel ja õpilastel on võimalus lüüa aktiivselt kaasa gümnaasiumi informaatika valikkursuste loomises ja teha koostööd ekspertidega. Tasu ühe kursuse loomisprotsessis osalemise ja piloteerimise eest on 1300.- eurot

Huvitatud koolidel palume endast märku anda hiljemalt 2. novembriks e-postil kristi.salum@hitsa.ee.

Lisainfo siin

Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: