100 näoga „iduEDU“


Avaldaja:Madli Leikop23. Oktoober 2018

Tallinnas toimunud haridusfestivalilt „iduEDU“ leidsid sobivaid töötubasid, uusi mõtteid ja katsetamist väärivaid tunni-ideid õpilased, kõigi kooliastmete õpetajad, lapsevanemad, täiskasvanud õppijad ja lihtsalt haridushuvilised.

Haridusfestivali läbiv mõte oli, et iga „iduEDU“ festivalil osaleja annab oma panuse idude targale kasvamisele ning uute edulugude tagant tõukamisele. Tallinna kesklinna hariduskvartalis Reaalkooli, Kesklinna Põhikooli, Inglise Kolledži ja Keskraamatukogu vahet liikudes said nii idud kui taimed valida 100 töötoa vahel. 

Kuidas leida tasakaal uuenduste ja traditsioonide vahel

Haridusfestivali avaettekandes mõtiskles Tallinna Ülikooli professor Mati Heidmets uuenduste ja traditsioonide üle hariduses. Eks ole igal haridustasandil ühelt poolt suhtumist, et uuendused on head ja vajalikud, ja teisalt, et 100 aastat on ühtmoodi õpitud ja õpetatud, saab edaspidi samamoodi hakkama. „Eesti haridusuuendused on keerelnud ühe mõiste ümber: muutunud õpikäsitus. Silme eest võtab kirjuks, kui palju on leitud võimalusi ühe ja sama asja õpetamiseks, näiteks lihtsa matemaatikaülesande lahendamiseks. Mis on mõistlik? Mina arvan, et mõne aja pärast tuleb uus teema, ja selleks on mõtestamine. Miks ma just nii õpetan? Miks on vaja seda või teist õppida?" kõneles Mati Heidmets. Ta lisas, et töömaailmas on mõtestamisest saanud võtmeküsimus just noorte puhul. Nemad ei küsi, kuidas tööülesannet täita, vaid miks ta peab seda tegema, mis tema tööst muutub, mis on tegevuse mõte. 

Järgnenud diskussioonis osalesid Raino Liblik, Kati Kurim, Merlin Linde ja Mati Heidmets (Tallinna Kuristiku Gümnaasium, Tallinna Reaalkool, Tallinna Ülikool). Ühiselt arutleti, kuhu tõmmata piir sisseharjunud õpetamisel ning kuidas mõjutavad õppimist kaasaegsed võimalused.

Et on erinevaid õpikäsituse mõtestamise viise, on hea. Iga kool leiab oma niši. Kui oleks ette kirjutatud, mis on muutunud õpikäsitus ja kuidas seda teha, oleksid kõik koolid ühenäolised. Alguses oligi muutus kunstliku maiguga – tuleb kindlasti midagi teistmoodi teha. Tasapisi tuli mõistmine, et eesmärk on õppija toetamine, mitte muutused. „Õpetaja peab leidma õpetamisviisid, mis sobivad tema õpilastele. Lähtuma pean enda tugevustest ja kooli traditsioonidest,“ leidis Merlin Linde. Ühiselt oldi arvamusel, et teadmiste väärtustamine ja suhtumine õppimisse kui tõsisesse töösse peab jääma, see ei tohi koolis muutuda. 

Sagimist oli palju

Festivalipäev ja külalised olid pidevas liikumises. Üks töötuba lõppes, teine oli juba alanud, kolmandasse tuli joosta ja neljandast jõuti kuulata algust. Aga valik oli lai: kokakunstist droonide lennutamiseni, jõulukroonide valmistamisest virtuaalreaalsuseni. Olid ka elukestva õppe töötoad täiskasvanutele, kes plaanivad katkenud õpinguid jätkata või karjääris muudatust teha. 

Üks sajast töötoast

Üks sajast töötoast oli „Kultuuripäevik õppetöös“ (Tallinna Reaalkool, õpetaja Maarja Kell ja õpilased). Sisult väga lihtne ja praktiline: Maarja Kella 8. klassi õpilased peavad juba mitmendat aastat igaüks kultuuripäevikut, kuhu märgivad nähtud teatrietendused, vaadatud filmid, külastatud näitused; reisid, spordivõistlused, kontserdid, muuseumid jne. Mõte on selles, et noored oskaksid vaadata ka kultuurisündmuse taha: kui keeruline on korraldamine, lavastamine, muusikateose loomine, näituse ülespanek jne. Ka näitlejate nimed või mõni fakt ajastu kohta jääb nii paremini meelde. Igaüks täidab kultuuripäevikut vabalt valitud vormis, miinimum on viis sissekannet. Klassijuhataja vaatab kord-kaks õppeaastas päevikud üle, aga mitte hindamiseks, vaid tagasiside saamiseks. Ja kui algul olid õpilased kultuuripäeviku pidamise vastu – no milleks, see on lisatöö, oh õudust! – siis nüüd enam nii vastu ei olda. Lastevanematele meeldib aga kultuuripäevik väga. 

HITSA töötoad

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus oli „iduEDUl“ väljas oma töötubadega: sai teada, kes on haridustehnoloogid; kuidas alustada rahvusvahelist projektitööd eTwinningus; milliseid koole oodatakse Digikiirendi programmi; mida näitavad tehnoloogiatrendid; kuidas ProgeTiiger programmeerima õpetab jpm. 

„iduEDU“ toimus 20. oktoobril Tallinna kesklinna hariduskvartalis. Festivali korraldas Tallinna Haridusamet koostöös Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse, Tallinna Reaalkooli, Tallinna Inglise Kolledži, Tallinna Keskraamatukogu, e-Kooli ja Startup Estoniaga.

Pildigaleriid saab vaadata Tallinna Haridusameti kodulehelt

Samal teemal: