Valga gümnasistid sisustasid Keeni Põhikoolis maailmaharidusnädalat


Avaldaja:Madli Leikop12. November 2018

Valga Gümnaasium pakub juba aastaid teistele koolidele õppe- ja kasvatuseesmärkidest lähtuvaid töötube, näiteks gastrofüüsika vallast „Molekulaargastronoomia“ ja „Segadustekitavad maitsed“. Enamasti aga kuulatakse ära kutsuja soovid ning mõeldakse välja õpetlik ja sobilik töötuba.

Keeni Põhikool on gümnasiste kutsunud külla juba mitmeid aastaid. Seekord viisime neile kostiks töötoad, mis olid seotud nende maailmaharidusnädalaga „Naiste ja laste õigused“.

Keeni Põhikooli poolt pakutud teemaatika andis töötubade läbiviijatele parasjagu mõtlemist, sest kuidas siduda füüsikat ja maailmaharidust. Etteantud sisendist ja omapoolsetest ideedest sündis kolm erinevat töötuba. 

Päeva sissejuhatuses rääkisime naiste ja tütarlaste õigustes – miks hoolida ja mida saab igaüks ise teha. Seejärel jagunesid 6.–9. klassi õpilased kolme gruppi. Töötubasid viisid läbi Valga Gümnaasiumi 11.–12. klaasi õppurid. 

Enda nähtavaks tegemine ehk taskulambi töötuba

Üheks pakutud töötoaks oli „Valguses ja varjus – LED taskulambi tegemise töötuba“, kus õppurid valmistasid käepärastest taaskasutusmaterjalidest endale taskulambid. Võistlusmoment oli nii kujunduslikust aspektist lähtuvalt kui valminud lambi valgustugevuse osas. Taskulampide tugevust mõõdeti pimedas ruumis Light Meter äppi kasutades.

Selles töötoas olid juhendajateks 11. klassi õpilased Tambet Kuus ja Silver Küttis, kes ühtlasi on Keeni Põhikooli vilistlased.

Alguses raskena tunduv ülesanne oli 50 minuti möödudes valmis ning kõik rühmad said oma taskulambid tööle. Aktiivõppe käigus õpiti nii optikat kui vooluringi tegemist.

Vile tegemine plekkpurgist 

Teine töötuba kandis pealkirja „Hääles ja hääletuses – plekkpurgist vile tegemise töötuba“. Ka selles töötoas olid juhendajateks kaks Keeni Põhikooli vilistlast, tänased gümnaasiumi 11. klassi õpilased Geily Toomasalu ja Angela Häälme.

Töötoa jooksul valmis plekkpurgist vile, et ennast näiteks vajadusel häälekaks teha. 

Vile tugevust mõõdeti Decibel Meter või Sound Meter äpi abil. Ka siin õpikojas said õppurid oskusi nii meeskonnatöö kasulikkuse kui füüsikas heli ja võnkumine ja laine temaatikast.

DSC02483.JPG

Arduino valguse plinkimise töötuba

Kolmas töötuba oli taaskasutusest küll kaugel, aga sobis oma plinkimise ja hääle temaatikaga päeva sisusse. Programmeerimise töötuba kandis nimetust „Valguses ja varjus – Arduino valguse plinkimise töötuba“.

6.–7. klassi õpilased ei olnud varem Arduino seadmetega tuttavad, aga tunni möödudes vilkusid kõigil seadmed ja tegid ka häält. Seda töötuba juhatas 12. klassi õpilane Virgo Park.

DSC02486.jpg

Õpilased jäid teistsuguse päevaga rahule. Valga Gümnaasium aga ootab nutikamaid omale õppuriteks juba järgmisel sügisel.

Tekst ja fotod: Pille Olesk, Valga Gümnaasiumi karjääri- ja projektijuht 

Samal teemal:

 

 

Haridus- ja Noorteamet