Tulekul on informaatika õpetamise konverents


Avaldaja:Madli Leikop22. Jaanuar 2019

Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudis 7.-10. veebruarini toimuvale informaatika õpetamise konverentsile on registreerunud sadakond osalejat: lapsevanemaid, IT-firmade esindajaid, haridusametnikke, õpetajaid. Registreerumine on jätkuvalt avatud!

Kuna Eesti õppeasutused on oma valikutes informaatika/arvutiõpetuse õpetamisel väga iseseisvad, siis toimubki see erinevates kohtades väga erinevalt. Võivad olla eraldi õppeained/kursused või huviringid või on õpe teiste ainete/kursuste sees. Erinevad õpetajad toimetavad erinevalt ning nüüd võikski kokku saada ja kogemusi jagada. Ühtlasi arutada, kuidas veel paremini edasi minna. 

Konverentsile on oodatud erinevate kooliastmete (sh koolieelsete õppeasutuste ja kõrgkoolide) õpetajad. Oodatud on nii suuremate kui väiksemate kogemustega kolleegid. Samuti ka need, kes alles informaatika õpetamisega alustavad või sellele alles mõtlevad. Oodatud on ka koolijuhid, kes tunnevad huvi, mis mujal sel teemal juhtub ja võiks temagi koolis juhtuda. 

Konverentsil on kavas töötoad, IT-firmade külastus, arutelud ning ettekanded.

 Plenaarettekannetes vaadeldakse
 * kooliinformaatika õppekavade arengut meil ja mujal,
 * Progetiigri programmi minevikku, olevikku ja tulevikku,
 * informaatika õpetajaks õppimise võimalusi Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis,
 * programmeerimise vaba juurdepääsuga e-kursuseid (MOOC) ja nende võrdlust gümnaasiumi uute valikkursustega.

Paralleelsessioonides on kümneid ettekandeid väga erinevatest informaatika õpetamise ja õppimise aspektidest erinevates kooliastmetes.

Konverentsile registreerumine on jätkuvalt avatud. Samuti saab veel pakkuda oma ettekannet ja töötuba. Nüüd saab eelregistreeruda ka konkreetsetesse töötubadesse.

Info ja registreerumine http://didaktika.cs.ut.ee.

Peakorraldaja Tartu Ülikooli arvutiteaduse instituudi programmeerimiskeelte ja -süsteemide õppetooli informaatika didaktika töörühm. Konverentsi toimub HITSA koordineeritud IT Akadeemia programmi toel.

Allikas: korraldajate info. Foto: Unsplash, Markus Spiske

Samal teemal: