5. veebruaril tähistame turvalise interneti päeva


Avaldaja:Madli Leikop29. Jaanuar 2019

5. veebruaril toimub 140 riigis üle maailma mitmeid üritusi juhtlausega "Üheskoos parema interneti nimel". Eestis on projekti “Targalt internetis” meeskond koostanud kogumiku, millest õpetajad leiavad temaatilisi teavitusmaterjale koos soovitustega selle päeva tähistamiseks.

Turvalise interneti päeva tähistavad ka 28 Euroopa Liidu liikmesriiki ja seda juba 16. korda. Turvalise interneti päeva iga-aastane tähistamine on suunatud inimeste teadlikkuse tõstmisele interneti turvalisest ja paremast kasutamisest. Igaühel on õigus kasutada tehnoloogiat, aga seda tuleb teha vastutustundlikult, lugupidavalt, kriitiliselt ja loovalt. Kampaania eesmärk on jõuda laste ja noorteni, vanemate ja hooldajateni, õpetajate, haridustöötajate ja sotsiaaltöötajateni, ettevõtjateni, otsustajate ja poliitikuteni, et julgustada kõiki osalema parema interneti loomisel. See võimaldab igal inimesel kasutada parimal moel uue tehnoloogia võimalusi sõltumata nende vanusest, etnilisest kuuluvusest, usutunnistusest või soost.

Eestis on projekti “Targalt internetis” meeskond koostanud kogumiku, millest õpetajad ja huviringide juhendajad leiavad temaatilisi teavitusmaterjale koos soovitustega selle päeva tähistamiseks. Vaata lisa: "Soovitused õpetajale turvalise interneti päeva tähistamiseks".

Kõik on oodatud ka oma üritusest teada andma veebilehel http://www.targaltinternetis.ee. Hariduse Infotehnoloogia SA on projekti Targalt intrenetis üks partneritest.

Üle maailma hõlmavad turvalise interneti päeva sündmused järgmist: pressikonverentsid, üritused koolides, ettevõtted panustavad internetiohutusse, avaldatakse uusi veebipõhiseid materjale online-ohutuse kohta. 

Euroopa koolivõrgustiku digitaalse kodakondsuse programmi juht, Insafe'i võrgustiku koordinaator Hans Martens: „Aasta-aastalt on turvalisema interneti päev kasvanud kogu maailmas toimuvate online-turvaürituste nurgakiviks ja kuigi seda tähistatakse ainult ühel päeval aastas, siis selle sõnumeid ja ressursse tuleks rakendada iga päev. Tuginedes eelmise aasta kampaania edule ja mitmesugustele SaferInternet4EU algatustele, julgustan kõiki kasutama selle aasta teemat läbiva mõttena iga sidusrühma jaoks, et lastel ja noortel oleks iga päev kasutada turvalisem internet."

Mida saate õpetajatena teha? Saate aidata luua paremat internetti, arendades  oma õpilaste digitaalset kirjaoskust ja kriitilise mõtlemise oskust, mis võimaldab neil paremini võrgumaailmas liikuda. Andke neile võimalus luua online-sisu, teha valikuid internetis ja mis kõige tähtsam, saate oma käitumisega luua õpilastele ja õpilastele positiivse online-käitumise näite. 

Vaadake üle ka kooli, klassi või oma isiklikud sotsiaalmeedia kontod, kuidas võiks seal kajastuda turvalise interneti päev. 

Allikas: European Schoolneti koduleht

Foto: Unsplash, rawpixel

Samal teemal: