E-kogud mitmekesistavad ainetunde ning muudavad õppimise ja õpetamise paindlikumaks 


Avaldaja:Madli Leikop14. Veebruar 2019

Innovel on valminud uudsed e-kogud, mis on mõeldud kasutamiseks kõikidele üldhariduskoolide õpetajatele ja õpilastele. Nende kogude eesmärk on arendada e-hindamist ja soodustada kujundava hindamise kasutuselevõttu.

Innove blogist saab e-kogude kohta täpsemalt lugeda. E-kogud on üht teemat, osaoskust või keeletaset käsitlevad e-ülesannete ja diagnostiliste testide kogumid. E-kogusid koostatakse põhikoolile üldõpetuses ja neljas ainevaldkonnas: võõrkeeled, matemaatika, loodus- ja sotsiaalvaldkond. Üldjuhul koosneb iga e-kogu 20–40 ülesandest ja ühest diagnostilisest testist. Need on õpetajatele tasuta ning kättesaadavad Eksamite Infosüsteemis (EIS) nii eesti kui ka vene keeles.

Loe lähemalt Innove blogist!

Foto: Koolielu arhiiv

Samal teemal:

 

Harno logo