European Schoolnet Academy avatud veebikursus aitab osalejatel täiendada meediapädevusi


Avaldaja:Madli Leikop30. Aprill 2019

29. aprillil algas European Schoolnet Academys avatud veebikursus (MOOC), mis aitab osalejatel täiendada meediapädevusi. Täpsemalt: kuidas sotsiaalmeedias suhelda, infot jagada ja postitada ehk arendatakse sotsiaalmeedias toimetamiseks vajalikku kirjaoskust.

MOOCi sihtrühm on õpetajad üle Euroopa. Veebikursusel (Social Media Literacy for Change) läbitakse viis moodulit, kursus kestab 12. juunini. Veebikursus on küll juba alanud, aga sellega saab veel liituda. Selleks tuleb kõigepealt registreerida end European Schoolnet Academy kasutajaks. 

Alanud MOOC annab teadmisi, kuidas aidata õpilastel turvaliselt ja eetiliselt ära kasutada sotsiaalmeedia võimalusi. Õpetatakse, kuidas luua oma kooli sotsiaalmeedia kasutamise strateegia, et saaksite tegeleda just teie kooli jaoks kõige olulisemate sotiaalmeedia küsimuste ja probleemidega. Siit leiab kursuse lühikese tutvustuse. 

Sotsiaalmeedia teema tõusis esile seoses esimese üle-euroopalise meediapädevusnädalaga, mis toimus märtsis ja kandis alapealkirjaga „Enne mõtlen, siis jagan“. Sellega rõhutati iga üksikisiku rolli väärinfo leviku tõkestamisel. Meediapädevusnädal oli osa Euroopa Komisjoni ja Euroopa välisteenistuse valeinfo vastasest tegevuskavast.  Nädala eesmärk oli kutsuda üles nii koolinoori, õpetajaid kui ka laiemat avalikkust säilitama inforuumis kriitilist mõtlemist ning õpetada tuvastama valesid.

Mida saavad õpetajad teha enda ja oma õpilaste meediapädevuse suurendamiseks? Üks aspekt ongi oskus suhelda sotsiaalmeedias, sealt infot otsida ja infot jagada. 

Sotsiaalmeedia on suhteliselt uus nähtus. Sellest hoolimata on paljudel inimestel kogu maailmas ja olenemata nende vanusest raske ette kujutada elu ilma sotsiaalmeediata. Üha enam lapsi ning teismelisi veedavad aega Instagramis, YouTube´is, WhatsAppis või Facebookis. Sotsiaalmeediat kasutatakse üha enam ka koolides. Kuid vaid vähesed lapsed ja noored kasutavad neid keskkondi, et saada uudiseid ja teavet, arendada eneseväljendust, uusi asju õppida või olla kodanikuna aktiivne, mis on ilmselgelt kasutamata võimalus. Koolid saavad kokku tuua õpetajad, õpilased ja vanemad, et aidata kaasa positiivsele muutusele meediapädevustes. 

Üks peamisi võimalusi selle muutuse saavutamiseks on näidata õpetajatele ja koolijuhtidele, kuidas õpetada noortele sotsiaalmeedias tegutsemise võimalusi ja ohte. Nii oleksid noored digitaalseks tulevikuks paremini ette valmistanud. Projekti Sml4change aruandest leiab rohkelt näiteid, nõuandeid, uuringutulemusi jms, mis aitavad seda teemat paremini mõista. Alanud MOOC on üks osa projektist. 

article.png

Allikas: European Schoolneti koduleht

Samal teemal: